Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Giảm mức phạt chậm nộp thuế còn 0,03%/ngày

08:44 - Thứ Tư, 24/08/2016 Lượt xem: 2006 In bài viết
ĐBP - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn mức phạt chậm nộp thuế. Theo đó, để phù hợp với mặt bằng lãi suất ngân hàng đã giảm nhiều so với trước đây, bảo đảm tính khả thi của quy định xử phạt, đồng thời chia sẻ khó khăn với người nộp thuế (NNT), từ ngày 1/7/2016, mức tiền phạt nộp chậm tiền thuế sẽ giảm xuống còn 0,03%/ngày.

Đây là một trong những nội dung thực hiện theo quy định Luật 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. Cụ thể, tại Khoản 3, Điều 3, Luật số 106/2016/QH13, quy định NNT chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế hoặc thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế sẽ phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền chậm nộp thay cho mức 0,05%/ngày theo quy định trước đó. Đối với các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016 mà NNT chưa nộp vào ngân sách Nhà nước, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày từ ngày 1/7/2016. Nghĩa là, đối với khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016 nhưng sau ngày 1/7/2016 vẫn chưa nộp thì từ ngày 1/7/2016 chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

Trường hợp NNT khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016, nhưng sau ngày 1/7/2016 cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc NNT tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoặc mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến ngày 30/6/2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 1/7/2016 đến ngày NNT nộp ngân sách Nhà nước. Trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ, NNT vẫn phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp; đồng thời phải có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp đã cam kết.

Trường hợp NNT cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế, dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ. Tuy nhiên, số tiền chậm nộp thuế mà doanh nghiệp được miễn trừ chỉ giới hạn trong phạm vi không vượt quá số tiền ngân sách Nhà nước chưa thanh toán và phát sinh trong thời gian ngân sách Nhà nước chưa thanh toán.

Được biết, tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế đã được điều chỉnh, sửa đổi nhiều lần qua các thời kỳ nhưng những sự điều chỉnh này chưa theo kịp với thực tế, có thời gian cao hơn lãi suất ngân hàng, có thời gian thấp hơn lãi suất ngân hàng. So với trước đây thì lần điều chỉnh này có tỷ lệ lãi suất thấp nhất với mức tính tiền chậm nộp tiền thuế là 0,03%/ngày, tức là khoảng 0,09%/tháng, tương ứng với lãi suất ngân hàng thời điểm hiện tại. Ông Dương Duy Bảy, Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT, Cục Thuế tỉnh cho biết: Thông qua việc giảm lãi suất chậm nộp thuế, doanh nghiệp sẽ là người được lợi nhất, tuy nhiên, không phải vì thế mà NNT lơi lỏng việc nộp thuế mà quy định mới là để góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho NNT thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Thu Hằng
Bình luận

Tin khác