Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Ngành Thuế tích cực triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

08:50 - Thứ Tư, 29/06/2016 Lượt xem: 2838 In bài viết
ĐBP - Ngày 23/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1420/UBND-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị thu thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, để góp phần hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Thuế tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp và đề ra những nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục rà soát, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, của tỉnh theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ trong 2 năm (2016-2017) và định hướng đến năm 2020 mà ngành Thuế đã xây dựng với mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện theo hướng đơn giản hóa cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước… Đồng thời, ngành Thuế thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh, triển khai hiệu quả Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Công khai thủ tục hành chính thuế trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh và tại tất cả các bộ phận “một cửa” ở Văn phòng Cục Thuế tỉnh, chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; tiếp tục duy trì và công khai đường dây nóng, chuyên mục “Thuế và cuộc sống” phát thường kỳ hàng tuần trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cũng như tin, bài trên Báo Điện Biên Phủ; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế; kê khai, nộp thuế qua mạng tiến tới thực hiện thí điểm hoàn thuế qua mạng và công khai thông tin hoàn thuế của người nộp thuế.

Hàng năm Cục Thuế tỉnh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, người nộp thuế để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, đồng thời phổ biến, tập huấn chế độ chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung cho các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn. Cục Thuế tỉnh thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch xây dựng với mục tiêu ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm mọi hành vi, vi phạm pháp luật thuế, đó cũng là điều kiện để hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội ngành cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thuế nhằm nâng cao chất lượng, tạo tính chuyên nghiệp, liêm chính trong quản lý thuế, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế, phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tất cả các lĩnh vực.

Với những nỗ lực, tích cực triển khai các giải pháp và nhiệm vụ để hỗ trợ doanh nghiệp, tin tưởng rằng ngành Thuế tỉnh sẽ nhận được sự đồng thuận cao trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế trên địa bàn, góp phần cùng ngành Thuế cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

TTHT
Bình luận