Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Chi cục Thuế huyện Điện Biên

Nhiều khoản thuế thu đạt thấp

08:41 - Thứ Tư, 15/06/2016 Lượt xem: 2198 In bài viết
ĐBP - Theo số liệu thống kê của Chi cục Thuế huyện Điện Biên, tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 ước thực hiện gần 32 tỷ đồng, đạt 43,1% so với kế hoạch pháp lệnh và bằng 87,2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong số 12 chỉ tiêu được giao thu chỉ có 3 chỉ tiêu là: Lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và thu khác ngân sách có số thu 6 tháng đầu năm ước đạt trên 50%, còn lại các chỉ tiêu khác đều ước thực hiện dưới 50% so với kế hoạch pháp lệnh giao, trong đó chỉ tiêu thuế ngoài quốc doanh có số thu ước thực hiện cao nhất đạt 40,8%.
Lý giải về nguyên nhân kết quả thu đạt thấp, bà Lò Thị An, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Điện Biên cho biết: Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đạt thấp do tác động bởi nhiều nhân tố. Nguyên nhân chủ yếu là nhiều doanh nhiệp trên địa bàn huyện hoạt động không hiệu quả, trong khi đó, dự toán pháp lệnh giao khoản thu thuế ngoài quốc doanh trên 33,5 tỷ đồng, chiếm gần 45% tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện, song ước thu 6 tháng đầu năm mới được trên 13,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp nợ thuế kéo dài, có doanh nghiệp đã nợ thuế trên 4 tỷ đồng. Bất cập là những doanh nghiệp này mặc dù khai thác tài nguyên trên địa bàn huyện, số thu là của huyện, nhưng mã số thuế lại thuộc quản lý của đơn vị thuế khác, do vậy Chi cục không thể làm lệnh cưỡng chế để thu hồi nợ. Năm 2016, Chi cục được giao thu 7 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Đến thời điểm này, đơn vị mới thu được trên 2 tỷ đồng tiền sử dụng đất, còn gần 5 tỷ đồng nếu từ nay đến cuối năm các đơn vị liên quan và cấp trên vẫn chưa phê duyệt giá đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện thì chỉ tiêu này khó hoàn thành.

Kết quả thu 6 tháng đầu năm đạt thấp, cũng đồng nghĩa với nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm, khá nặng nề. Từ nay đến hết năm Chi cục Thuế huyện Điện Biên phải thu gần 42 tỷ đồng mới hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh giao. Đây là con số không hề nhỏ trong khi công tác thu thuế đang gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ, Chi cục Thuế huyện Điện Biên đã và đang triển khai nhiều biện pháp tăng thu, trong đó chú trọng khai thác tốt nguồn thu và thu hồi nợ đọng thuế. Tính đến ngày 11/5, số tiền nợ đọng tại Chi cục là 13,5 tỷ đồng, trong đó tiền chậm nộp là 3,2 tỷ đồng; nợ khó thu 2,7 tỷ đồng…

Ngoài tập trung rà soát, phân loại để xử lý, đôn đốc thu hồi nhanh hoặc thu hồi dần số nợ thuế có khả năng thu hiện nay, trong trường hợp cần thiết, Chi cục Thuế huyện Điện Biên sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế đối với khoản nợ thuế trên 90 ngày. Hiện nay, Chi cục Thuế huyện Điện Biên đang quản lý khoảng 800 hộ kinh doanh, để quản lý tốt nguồn thu, các đội thuế liên xã được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với hội đồng tư vấn thuế của xã rà soát lại hộ kinh doanh thực tế trên địa bàn để đưa vào diện quản lý thuế kịp thời. Đồng thời, giám sát chặt chẽ các hộ tạm ngừng, nghỉ, bỏ kinh doanh cũng như các trường hợp thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh… để thực hiện việc điều chỉnh mức thuế khoán sát với thực tế. Cùng với quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, công tác thanh, kiểm tra thời gian tới cũng sẽ được chú trọng hơn; tập trung xử lý các trường hợp có sự chênh lệch thuế phát sinh sau điều chỉnh, quyết toán thuế, tổ chức xác minh những hóa đơn đầu vào có nghi vấn nhằm phát hiện, xử lý, truy thu kịp thời.

Đức Huy
Bình luận

Tin khác