Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Hỏi – đáp chính sách Thuế

12:00 - Thứ Tư, 30/03/2016 Lượt xem: 1463 In bài viết
Hỏi: Doanh nghiệp của tôi có chi tiền mặt cho 6 nhân viên đi nghỉ mát, tham quan và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định TT 96/2015/TT-BTC. Vậy khoản chi đó có chịu thuế thu nhập cá nhân của nhân viên không?

Trả lời:

Căn cứ điểm g.10, Khoản 5, Điều 11, Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ hướng dẫn trên, thu nhập mà người lao động được nhận từ khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Hỏi: Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trong quá trình thi công sửa chữa, xây dựng công trình có các phế liệu của vật liệu xây dựng như: Nhôm vụn, sắt vụn, đồng vụn… khi bán vào cuối năm, cuối quý, doanh nghiệp có lập phiếu thu và hạch toán thu nhập khác nhưng có cần phải xuất hóa đơn bán ra hay không?

Trả lời:

Tại điểm b Khoản 1, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp có phát sinh thu nhập khác từ bán phế liệu thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn khi bán hàng.

Hỏi: Người lao động làm việc ở 2 công ty, ký hợp đồng lao động có thời hạn cùng lúc tại 2 công ty? Vậy việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Tại điểm b.1, tiết b, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc khấu trừ thuế;

Tại điểm c.1, tiết c, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111 hướng dẫn về nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh;

Tại điểm c.2.1, tiết c, Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế.

Trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động thời hạn trên 3 tháng tại 2 công ty (công ty A và công ty B) thì người lao động được lựa chọn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc tại 1 công ty. Công ty đó khi chi trả lương cho người lao động, thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế luỹ tiến từng phần. Kết thúc năm, công ty A và công ty B có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân để người lao động trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Người lao động nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty nơi người lao động đã đăng ký giảm trừ gia cảnh.

TTHT
Bình luận