Thông báo tuyển dụng công chức

15:27 - Thứ Tư, 15/05/2019 Lượt xem: 1803 In bài viết

Căn cứ vào Quyết định 30a/QĐ-SNV, ngày 05/3/2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng công chức huyện Điện Biên năm 2019,

UBND huyện Điện Biên Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Điện Biên năm 2019, Cụ thể:

+ Đơn vị cần tuyển: Phòng Văn hóa – Thông tin huyện; số lượng: 01;

+ Vị Trí việc làm cần tuyển: Tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về lĩnh vực thể thao.

+ Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Thể dục thể thao.

+ Yêu cầu có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng từ 05 năm trở lên. Mã số ngạch dự tuyển: chuyên viên; 01.003.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/5/2019 đến ngày 14/6/2019.

         UBND huyện Điện Biên xin thông báo để mọi cá nhân có nhu cầu tuyển dụng biết./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Hữu Khởi

Bình luận

Tin khác

Back To Top