Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

09:56 - Thứ Hai, 05/11/2018 Lượt xem: 1854 In bài viết

1. Số lượng, vị trí, tiêu chuẩn tuyển dụng

Số TT

Đơn vị

Vị trí việc làm

Số lượng

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành

Mã số ngạch dự tuyển

1

Văn phòng Sở

Chuyên viên hành chính, tổng hợp

01

Từ đại học trở lên

Luật hoặc lĩnh vực KH-XH

Chuyên viên 01.003

2

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Chuyên viên TDTHPL về XLVPHC

01

Từ đại học trở lên

Luật

Chuyên viên 01.003

2. Điều kiện tuyển dụng

Có quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng điều kiện cụ thể của vị trí dự tuyển nêu tại mục 1.           

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

- Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 5/11/2018 đến hết ngày 17/12/2018 (nhận hồ sơ theo giờ hành chính).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Tư pháp, tỉnh Điện Biên – tổ dân phố 28, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Điện thoại liên hệ: 0215.3833.368 (đồng chí  Nguyễn Thị Xuân Hường - Phó Chánh PT Văn phòng Sở)

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

6. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

7. Nội dung xét tuyển

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập, điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Giám đốc

Phạm Đình Quế

Bình luận
Back To Top