Thông báo công khai kết quả xét chọn danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 - năm 2018

15:36 - Thứ Hai, 11/12/2017 Lượt xem: 1947 In bài viết

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên lần thứ 2 – năm 2018, ngày 28/11/2017, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên lần thứ 2 – năm 2018 đã tổ chức họp xét để lựa chọn các cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Các thành viên hội đồng đã tiến hành rà soát, đánh giá từng hồ sơ và bỏ phiếu kín cho từng cá nhân. Kết quả cuộc họp có 26/38 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đủ điều kiện đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp bộ xem xét.

Để hoàn thiện thủ tục trước khi trình hội đồng các cấp xem xét, phong tặng danh hiệu cao quý trên, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch – cơ quan Thường trực của Hội đồng cấp tỉnh thông báo công khai kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh trong thời gian 15 ngày làm việc (bắt đầu từ ngày 8/12/2017) theo quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP.

Hết thời gian thông báo công khai, nếu có ý kiến phản hồi của nhân dân, đề nghị các cơ quan tổng hợp, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch trước ngày 28/12/2017.

KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH

Danh sách các cá nhân được Hội đồng cấp tỉnh

 xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ 2 - năm 2018

 

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa

phi vật thể đang nắm giữ

Số phiếu đồng ý

Tỷ lệ %

 

Đánh giá tỷ lệ

1

Lò Hải Vân

Tổ dân phố 15, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Sử dụngTính tẩu, Pí pặp đôi, Pí pặp đơn, sáo Mông, Khèn bè.

 

11/11

100%

Đạt

2

Lường Thị Song

Bản Co Củ, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Dân ca dân tộc Thái

 

11/11

100%

Đạt

3

Quàng Văn Hom

Bản Nà Ten, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

 - Nghệ thuật trình diễn dân gian:

Chế tác, sử dụng các nhạc cụ: Pí Lao Nọi, Pí Lao Luông, Pí Pặp, Pí Lắm Văn, Pí Pếu, Đàn Môi

 - Chữ Thái cổ.

 

11/11

100%

Đạt

4

Lò Thị Phúc

Bản Lọng Bon,  xã Sam Mứn, huyện Điện Biên,  tỉnh Điện Biên.

 Nghệ thuật trình diễn dân gian: Sưu tầm, sáng tác, thực hành và truyền dạy hát dân ca Thái.

 

11/11

100%

Đạt

5

Vàng Thị Lướt

Đội 4A, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Nghệ thuật trình diễn  dân gian: Múa Thái

 

11/11

100%

Đạt

6

Lò Văn Pánh

Bản Na Vai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Nghệ thuật trình diễn dân gian: sưu tầm, sáng tác và thực hành các bài hát dân ca Thái

 

11/11

100%

Đạt

7

Nạ Văn Chăn

Bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát dân ca và múa của dân tộc Cống

 

11/11

100%

Đạt

8

Vì Văn Thoong

Xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

 Nghệ thuật trình diễn dân gian: múa dân gian dân tộc Lào, sử dụng Khèn bè

 

11/11

100%

Đạt

9

Khoàng Văn Dọng

Bản Nậm Nèn I, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Nghệ thuật trình diễn dân gian:

Hát Then, đàn tính.

 

11/11

100%

Đạt

10

Quàng Thị Dua

Bản Púng Giắt I, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

 Nghệ thuật trình diễn dân gian: Thổi sáo bằng mũi

 

11/11

100%

Đạt

11

Lò Văn Keo

Bản Cha Nọ, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ẳnng, tỉnh Điện Biên.

-Nghệ thuật trình diễn dân gian:

Chế tác và sử dụng Tính Tẩu, đàn Nhị và thổi Khèn lá

 

11/11

100%

Đạt

12

Lý A Lệnh

Bản Chan II, xã Mường Đăng, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên.

- Nghệ thuật trình diễn dân gian: Chế tác và sử dụng Khèn Mông, sáo Mông, đàn môi

 

11/11

100%

Đạt

13

Lường Văn Mín

Bản Nà Khuyết, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

 Nghệ thuật trình diễn dân gian:

 Chế tác và sử dụng Pí Pặp đôi

 

11/11

100%

Đạt

14

Chang Thị Phơi

Bản Nậm Kè, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

- Nghệ thuật trình diễn dân gian: Múa, hát

- Ngoài ra, là người am hiểu Tín ngưỡng dân gian (Tục cưới xin, sinh đẻ, tang ma, nghi lễ của dân tộc Cống).

11/11

100%

Đạt

15

Mào Văn Nom

Thôn đội 2, bản Báng, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Chế tác và sử dụng Pí Pặp

 

11/11

100%

Đạt

16

Sình A Tâu

Thôn Đề Hái, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

- Nghệ thuật trình diễn dân gian: Sử dụng khèn Mông

- Ngoài ra là người am hiểu Tín ngưỡng dân gian (cưới xin tang ma, nghi lễ)

 

11/11

100%

Đạt

17

Vì Văn Hiêng

Bản U Va, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

 Tập quán xã hội và tín ngưỡng: Các bài cúng, cách thức, nghi lễ trong lễ xên bản, xên Mường

 

11/11

100%

Đạt

18

Phạm Thị Nhượng

Đội 5, thôn Duyên Long, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên  tỉnh  Điện  Biên.

 Tập quán xã hội và tín ngưỡng: nghi thức tế lễ tại lễ hội đền Hoàng Công Chất

11/11

100%

Đạt

19

Lò Thị Lom

Bản Phiêng Đất B, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

 Tập quán xã hội và tín ngưỡng: Việc tang ma,các nghi lễ về lên nhà mới, Lễ cầu con, Lễ cầu sức khỏe, cầu an, Lễ “Kin Pang Một” - lễ ăn mừng của người làm Mo, người thực hành các nghi lễ

 

11/11

100%

Đạt

20

Lùng Văn Bắt

Bản Lả Chà, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Tập quán xã hội và tín ngưỡng: Tết Hoa, lễ “Cúng thần rừng”

11/11

100%

Đạt

21

Nguyễn Văn Tiến

Số nhà 108, phố 2, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông

 

11/11

100%

Đạt

22

Lò Văn Pháng

Bản Nà Ly, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

- Lễ hội truyền thống: Lễ hội mừng cơm mới

- Ngoài ra, ông am hiểu về trang phục truyền thống của dân tộc Xinh Mun 

11/11

100%

Đạt

23

Điêu Chính Chinh

Bản Mo, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

- Tri thức dân gian về y dược học cổ truyền

 

11/11

100%

Đạt

24

Phàn Quang Châu

Thôn Huổi Lóng, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

- Tiếng nói, chữ viết của dân tộc Dao

- Lễ hội truyền thống: Lễ cấp sắc

 

11/11

100%

Đạt

25

Tòng Văn Hân

Bản Liếng, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

- Tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái (chữ Thái cổ)

- Tập quán xã hội và tín ngưỡng dân tộc Thái.

- Tri thức dân gian dân tộc Thái.

 

11/11

100%

Đạt

26

Tòng Văn Pháng

Bản Hới Cuông, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo  tỉnh Điện Biên.

- Tiếng nói, chữ viết (chữ Thái cổ)

- Ngữ văn dân gian;

- Tập quán xã hội và tín ngưỡng: Lễ tế ta - cúng thần nước, lễ cúng hồn, cúng bản.

 

10/11

90,9%

Đạt

(Ghi chú: Các cá nhân đạt từ 90% số phiếu thành viên đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng cấp tỉnh thì được lựa chọn đề nghị Hội đồng cấp trên tiếp tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”) 

Bình luận
Back To Top