Thông báo đấu giá tài sản

16:07 - Thứ Sáu, 08/12/2017 Lượt xem: 2044 In bài viết

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và bán đấu giá tài sản Điện Biên làm thủ tục và tổ chức cuộc đấu giá tài sản với các nội dung sau:

a) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH TMDV và bán đấu giá tài sản Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

b) Người có tài sản đấu giá: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé , tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

c) Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại các thửa đất dôi dư thuộc Trung tâm huyện lỵ Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Với tổng diện tích 261,0m2 (Gồm 8 thửa đất, chi tiết các thửa đất có trong hồ sơ đấu giá)

d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước

- Tổng giá khởi điểm (8 thửa đất): 522.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn)

- Tiền đặt trước: 20% (làm tròn đến triệu đồng) giá khởi điểm của thửa đất đấu giá nộp vào tài khoản số: 8906201001679 của Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mường Nhé (người tham gia đấu giá nộp bằng chuyển khoản trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá)

e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ (phát hành hồ sơ) cho người tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 10/12/2017 đến 16 giờ ngày 22/12/2017 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 20/12/2017 đến 11 giờ ngày 22/12/2017 tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản theo quy định nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé trong thời gian quy định.

f) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường Trung tâm hội nghị huyện Mường Nhé.

Địa chỉ: Trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết xin liên hệ

- Công ty TNHH TMDV và bán đấu giá tài sản Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé. ĐT: 0215 3740 768

Tổ chức cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến địa điểm thông bbáo trên để đăng  ký tham gia đấu giá mua tài sản.

GIÁM ĐỐC

Bình luận
Back To Top