Y tếSức khỏe

Hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động

12:00 - Thứ Hai, 25/01/2016 Lượt xem: 1825 In bài viết
ĐBP - Nhận thức rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người và xã hội, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh luôn chú trọng thực hiện việc đẩy lùi tác hại của thuốc lá trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá.

Đẩy lùi tác hại thuốc lá được LĐLĐ tỉnh xác định bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin, tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ không sử dụng thuốc lá, tích cực tham gia phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong năm 2015, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường đưa tin, bài, ảnh về tác hại thuốc lá; tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn triển khai Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, hút thuốc lá thụ động và nội dung xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá cho 120 công nhân, lao động trong các doanh nghiệp thuộc ngành Giao thông - Vận tải. LĐLĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe (Sở Y tế) và Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh tổ chức 1 lớp tập huấn về phòng, chống tác hại thuốc lá cho 150 cán bộ công đoàn cơ sở và công nhân lao động thuộc LĐLĐ TP. Điện Biên Phủ. Đồng thời thường xuyên cử cán bộ tham gia tập huấn tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đối với những  CBCCVCLĐ còn hút thuốc, cán bộ công đoàn trực tiếp động viên hạn chế để tiến tới không hút thuốc lá, đồng thời còn có trách nhiệm tuyên truyền vận động người thân trong gia đình không hút thuốc. LĐLĐ tỉnh tập trung tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, bản tin hoạt động công đoàn trong ngành mở chuyên trang, chuyên mục viết tin, bài tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để truyền tải tới CBCCVCLĐ.

Cùng với tác động vào nhận thức của CBCCVCLĐ, vai trò trách nhiệm của cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp trong phòng chống tác hại của thuốc lá cũng được phát huy cao độ. Theo đó, các cấp công đoàn phối hợp cùng các đơn vị đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, yêu cầu các cán bộ chủ chốt phải gương mẫu thực hiện và vận động CBCCVCLĐ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá; chỉ đạo các cấp công đoàn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, động viên CBCCVCLĐ không hút thuốc lá theo quy định Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá cũng được LĐLĐ tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao. Các cấp công đoàn vận động CBCCVCLĐ thực hiện nghiêm túc các quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc, các nơi công cộng, phối hợp với lãnh đạo cơ quan đơn vị gắn biển "cấm hút thuốc" tại những địa điểm dễ quan sát của phòng làm việc, phòng họp, hành lang để mọi người dễ nhận biết và thực hiện. Việc làm đó đã góp phần tạo môi trường làm việc trong lành, đảm bảo nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp. Tại các cơ quan đơn vị, hàng năm đều đưa nội dung không hút thuốc lá nơi làm việc vào nội quy, quy chế và là một trong những tiêu chí bình xét, phân loại thi đua cuối năm.

Với những nỗ lực trên, cuộc chiến phòng, chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong CBCCVCLĐ tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Có trên 90% công đoàn cơ sở đưa tiêu chí không hút thuốc lá nơi làm việc gắn với phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ chất lượng và hiệu quả”; trên 85% công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; gần 95% cơ quan treo biển cấm hút thuốc lá để CBCCVCLĐ thực hiện. Các cấp công đoàn đã vận động được trên 1.500 đoàn viên bỏ thuốc lá. Tỷ lệ cán bộ CBCCVCLĐ bỏ thuốc lá ngày càng tăng góp phần cùng với chính quyền xây dựng xã hội văn minh, không khói thuốc, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong CBCCVCLĐ hiện còn nhiều khó khăn. Đó là, nguồn lực tài chính, con người đầu tư cho công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá còn hạn chế. Một số lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm đến việc thực hiện môi trường không khói thuốc; cán bộ công đoàn cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm nên hạn chế kinh nghiệm cũng như thời gian dành cho công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. Việc hút thuốc lá nơi công cộng dù đã có chế tài xử phạt nhưng việc thực thi hầu như chưa có nên chưa răn đe, khắc phục được tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng. Một số ít công đoàn cơ sở chưa thường xuyên nhắc nhở CBCCVCLĐ thực hiện. Song với những nỗ lực của mỗi đơn vị các cấp công đoàn trong tỉnh đã góp phần tích cực vào cuộc chiến đẩy lùi tác hại thuốc lá trong cả hệ thống công đoàn. Điều này cũng chính là công đoàn đã và đang thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động.

Phan Huy

(LĐLĐ tỉnh)

Bình luận