Triều Tiên tiến hành bầu cử hội đồng nhân dân địa phương

09:50 - Thứ Hai, 22/07/2019 Lượt xem: 5217 In bài viết
Ngày 21-7, Triều Tiên tiến hành bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố, quận, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Hội đồng nhân dân địa phương ở Triều Tiên có nhiệm kỳ 4 năm, nhóm họp định kỳ hoặc bất thường 1-2 lần trong năm để lập kế hoạch thực thi chính sách pháp luật, dự toán chi ngân sách địa phương, bầu người đứng đầu chính quyền địa phương.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân còn lựa chọn Hội thẩm nhân dân để thành lập Hội đồng xét xử và thẩm phán tại các tòa án khu vực, quyết định triệu tập hoặc bầu thẩm phán khi cần thiết.

Ngay sau khi thông báo về cuộc bầu cử vào tháng trước, Triều Tiên đã tiến hành các công tác chuẩn bị như thành lập Ủy ban chỉ đạo bầu cử trung ương, thành lập Ủy ban bầu cử các địa phương, giới thiệu ứng cử viên...

Trong đợt bầu cử hội đồng địa phương gần đây nhất được tiến hành vào ngày 19-7-2015, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục với 99,9%, bầu ra tổng số 28.452 đại biểu với tỷ lệ tán thành tuyệt đối.

P.V (Theo HNM)
Bình luận