Y tếPhòng chống HIV

Ðiện Biên tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng thực hiện Dự án Phòng, chống HIV/AIDS bền vững

08:33 - Thứ Sáu, 24/11/2017 Lượt xem: 2545 In bài viết
ĐBP - Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định tiếp nhận và triển khai Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới chương trình phòng, chống HIV/AIDS bền vững” do Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế FHI 360 tài trợ, giai đoạn 2017 - 2018.

Thời gian triển khai Dự án từ ngày 1/1/2017 - 30/12/2018. Dự án sẽ triển khai các hoạt động tiếp cận, xét nghiệm, điều trị methadone; điều trị HIV/AIDS nhằm đạt được các chỉ tiêu 90 - 90 - 90. Ðồng thời đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Kinh phí giai đoạn 1 (từ 1/10/2017 - 31/5/2018) là hơn 4,2 tỷ đồng; giai đoạn 2 (từ 31/5/2018 - 31/12/2018) do nhà tài trợ cấp bổ sung. Tuy nhiên, tổng kinh phí không vượt quá 6.418.000.500 đồng. UBND tỉnh giao Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh là đơn vị thực hiện Dự án.

Quang Long
Bình luận
Back To Top