Y tếPhòng chống HIV

UBND tỉnh phê duyệt gần 1,4 tỷ đồng cho Dự án “Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên” năm 2017

09:16 - Thứ Hai, 03/07/2017 Lượt xem: 2637 In bài viết
ĐBP - Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và kinh phí Dự án “Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh” năm 2017 với tổng vốn đầu tư là 1.389.936.700 đồng.

Với mục tiêu góp phần thực hiện mục tiêu 90 - 90 - 90 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ban quản lý dự án Qũy toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên làm chủ dự án. Thời gian thực hiện dự án: Từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017.

Để kế hoạch đảm bảo đúng mục tiêu UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Ban quản lý Dự án “Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh” tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Quyết định, đảm bảo đúng mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, tiến độ và chế độ chi tiêu theo quy định của dự án...

Thanh Tâm
Bình luận