Chuyển biến trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

09:08 - Thứ Tư, 11/11/2020 Lượt xem: 3103 In bài viết

ĐBP - Ông Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Gần đây (tháng 8/2019 - 8/2020), tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có phát sinh tăng nhưng không nhiều so với cùng kỳ năm trước (tăng 5,1%); không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài.

Toàn tỉnh tiếp nhận 166 đơn, trong đó có 125 đơn đủ điều kiện, 41 đơn không đủ điều kiện. Công tác tiếp công dân được tiến hành theo đúng quy định. Các cấp, ngành đã tiếp tổng số 1.627 lượt công dân, trong đó có 4 vụ việc khiếu nại, tố cáo (chiếm tỷ lệ 0,24%) và 1.623 lượt kiến nghị, phản ánh. Thời gian qua, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cấp, sở, ban ngành được thủ trưởng các đơn vị quan tâm, thường xuyên chỉ đạo giải quyết kịp thời, hạn chế tình trạng đơn thư gửi vòng vo, vượt cấp. Nhờ đó, đơn thư, khiếu nại của nhân dân được giải quyết đúng luật, không để phát sinh điểm “nóng”, phức tạp hoặc tụ tập đông người gây ảnh hưởng an ninh trật tự địa bàn. 

Chủ tịch UBND phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn với đoàn giám sát của HÐND thành phố.

Tình trạng đơn thư cùng lúc gửi về nhiều cơ quan, ban ngành; đơn thư vượt cấp vẫn còn song UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Tiếp công tỉnh phân loại, xử lý đúng quy định. Ðối với công tác thanh tra, từ năm 2019 đến nay, các cấp, ngành đã triển khai 24 cuộc thanh tra tại 30 đơn vị, gồm 5 cuộc cấp tỉnh; 4 cuộc cấp sở, ngành và 15 cuộc cấp huyện. Qua kết quả thanh tra, việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và phòng chống tham nhũng tại các đơn vị được thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Cơ quan thanh tra đã chỉ rõ trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo góp phần nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Qua các cuộc thanh tra đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm 3 tổ chức và 21 cá nhân.

Một ưu điểm trong công tác kiểm tra, giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thời gian qua là đã huy động sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong tiếp công dân, đối thoại, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân... Lịch tiếp dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp theo quy định được triển khai thường xuyên, thống nhất trên địa bàn tỉnh. Ban Tiếp công dân các cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu giúp việc trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại các ngành, địa phương đã được kiện toàn và hoạt động ổn định. Vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện về giải quyết khiếu nại, tố cáo được phát huy. Các cơ quan tham mưu, giúp việc UBND cấp tỉnh, huyện đổi mới phương pháp, cách thức làm việc với công dân với mục tiêu tôn trọng, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Ðặc biệt là đã kịp thời tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Ðiển hình như: Năm 2019, sau khi nhận được đơn của ông Lò Văn Khón (tổ dân phố 5, thị trấn Mường Chà) do Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV chuyển đến với nội dung về việc tranh chấp đất đai tại bản Pom Cại, xã Mường Tùng (huyện Mường Chà), UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành tập trung giải quyết đơn thư công dân. Ðến ngày 19/6/2019, UBND tỉnh đã có văn bản số 1792/UBND-BTCD về việc giải quyết nội dung đề nghị của công dân gửi Ủy ban Pháp luật Quốc hội và ông Lò Văn Khón.

Những chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua đã góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top