Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân

09:28 - Thứ Hai, 19/10/2020 Lượt xem: 4087 In bài viết

ĐBP - Những năm qua các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho nhân dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng (tuyên truyền lưu động; phổ biến tuyên truyền trực tiếp; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật…). Qua đó đã giúp người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; cán bộ, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm của mình trong công tác PBGDPL đến với người dân, cộng đồng.

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Nậm Pồ hướng dẫn, tư vấn cho người dân làm thủ tục cải chính giấy tờ.

Hàng năm Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác PBGDPL; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL theo từng năm cụ thể. Sở đã tham mưu trình Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

Sở Tư pháp cũng hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể, trường chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, nghị quyết mới được ban hành bằng hình thức phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương. Việc tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân; nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; đến nay toàn tỉnh có 121 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 258 báo cáo viên cấp huyện và 2.066 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Hàng quý, Sở Tư pháp đã biên soạn, cung cấp tài liệu, đăng tải đề cương, tài liệu tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở để các đơn vị, địa phương và báo cáo viên pháp luật khai thác, sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 2.176 đợt phổ biến pháp luật trực tiếp cho 143.533 lượt người tham dự; 2 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động về phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em; xây dựng nông thôn mới tại cơ sở đã thu hút hơn 600 lượt người dân tham dự. Sở Tư pháp cũng tổ chức 1 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho 800 lượt người tham dự; phát hành miễn phí 40.738 bản tài liệu PBGDPL. Ðồng thời, phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo, Tỉnh đoàn tổ chức vòng chung kết cuộc thi trực tuyến toàn quốc về “Pháp luật học đường” trên địa bàn tỉnh. Biên tập, xuất bản ấn phẩm bản tin tư pháp với số lượng 300 cuốn; cấp phát 550 cuốn sách, tạp chí pháp luật cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền pháp luật...

Anh Lò Văn Hùng, người dân bản Nà Sự, xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ) cho biết: Nhờ các buổi phổ biến pháp luật lưu động và các bản tin pháp luật phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã mà tôi hiểu biết thêm về pháp luật. Hiểu về Luật Phòng chống ma túy, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Khiếu nại tố cáo; biết được việc gì cần đến phòng tư pháp hoặc chi nhánh trợ giúp pháp lý để được hỗ trợ, tư vấn...

Ông Trần Thanh Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, một số hoạt động quản lý Nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh có mặt hiệu quả chưa cao; đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, pháp chế còn thiếu về số lượng, chất lượng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Ðiều kiện và phương tiện làm việc, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tư pháp chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Năng lực của một số báo cáo viên cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã còn hạn chế. Trách nhiệm của một số cấp, ngành, cơ sở trong chỉ đạo, thực hiện công tác tư pháp chưa cao.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, ngoài việc triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Hiện nay đã thực hiện nâng cấp Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp và thiết lập trang thông tin điện tử PBGDPL đưa vào hoạt động trong thời gian tới nhằm thực hiện có hiệu quả Ðề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”...

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top