Hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

09:01 - Thứ Sáu, 22/05/2020 Lượt xem: 4150 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường luôn được các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh quan tâm. Hầu hết cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã xác định được tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là nhiệm vụ chính trị, từ đó, bám sát vào tình hình thực tế để triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. 100% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy, nổ, ngăn chặn không để xảy ra khiếu kiện đông người, trộm cắp tài sản…

Ðoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn công trình cấp nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ðiện Biên.

Các phòng chức năng Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; tham mưu với ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” cùng cấp ban hành các chủ trương, kế hoạch, giải pháp công tác đảm bảo ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tổ chức ký kết quy chế phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả theo từng chuyên đề, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Tiến hành khảo sát, đánh giá, duy trì và xây dựng các mô hình bảo đảm ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, qua đó nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Ðã xây dựng và duy trì 18 “điểm sáng” về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Các phong trào đều phát huy hiệu quả và tạo sự chuyển biến rõ nét như phong trào: “Thanh niên phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy” của Trường Cao đẳng Sư phạm Ðiện Biên; phong trào “Cửa hàng xăng dầu quản lý an toàn kho hàng, phòng chống cháy, nổ” của Công ty Xăng dầu Ðiện Biên; phong trào “Bảo đảm an ninh an toàn các công trình cấp nước” của Công ty Cổ phần Cấp nước Ðiện Biên...

Trường Cao đẳng Sư phạm Ðiện Biên đã xây dựng nhiều phong trào như: “Phong trào thanh niên phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy”, thành lập các Ðội thanh niên xung kích, Ðội thanh niên tự quản… Ðồng thời, tổ chức tuần sinh hoạt công dân; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thái độ, tác phong cho sinh viên, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT, tập trung vào các hoạt động bảo đảm ANTT gắn với nội dung đào tạo của trường. Ðội thanh niên xung kích nhà trường phối hợp với lực lượng bảo vệ bảo đảm duy trì an ninh trật tự khu vực cổng trường; tổ chức các Ðội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự giao thông. Chỉ đạo Ban Quản lý Khu Nội trú thành lập Ðội thanh niên tự quản khu vực Ký túc xá; hướng dẫn các Ðội tự quản tham gia thường trực, nắm bắt các diễn biến về ANTT khu vực trường. Chính vì vậy, trong những năm qua Trường Cao đẳng Sư phạm Ðiện Biên không xảy ra tình trạng sinh viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, công tác bảo đảm ANTT và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” cũng được phát động sâu rộng và mạnh mẽ.

Hiện nay, Công ty Cổ phần cấp nước Ðiện Biên đang quản lý, vận hành 7 nhà máy nước, 1 điểm trung chuyển cấp nước và một hệ thống cấp nước thô, cung cấp nước sạch cho 99% dân cư tại địa bàn thị trấn các huyện, thị xã, thành phố. Ðể có chất lượng nước đầu vào đảm bảo các chỉ số theo quy định, giảm thiểu các chi phí liên quan, Công ty đã đầu tư hàng tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh dẫn nước từ hồ Nậm Khẩu Hú về nhà máy dài chừng 20km. Ðể bảo đảm an ninh, an toàn công trình cấp nước, Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành liên quan tuyên truyền cho nhân dân gần khu vực hồ Nậm Khẩu Hú không tắm giặt, khai thác tài nguyên, không nuôi trồng thủy sản, chăn thả vật nuôi, không xả thải xuống khu vực bảo vệ nguồn nước; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra an toàn, an ninh hệ thống cấp nước. Chú trọng xây tường rào bảo vệ, tại các khu vực lấy nước đầu nguồn chưa có các hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước, Công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc giám sát tự động chất lượng nước trước và sau khi xử lý tại nhà máy nước TP. Ðiện Biên Phủ; lắp đặt hệ thống tự động hóa lọc rửa; đầu tư hệ thống điện phân muối ăn thành dung dịch khử trùng thay thế khí clo; thường xuyên kiểm tra vệ sinh nơi khai thác nguồn nước và hệ thống dẫn nước để xử lý kịp thời các sự cố, đảm bảo an ninh an toàn hệ thống cung cấp nước và cho người dân sử dụng nước.

Trong 5 năm qua, lực lượng Công an đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Ðến nay đã tuyên truyền 150 buổi Luật Giao thông đường bộ tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với 31.191 lượt người; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 57 buổi với 15.642 lượt người; xây dựng tài liệu tuyên truyền, tổ chức hội thi, hội diễn… góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Toàn tỉnh đã có 4.682 lượt cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Với những kết quả đã đạt được từ phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, 5 năm qua, Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể; 78 kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ”,  Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng 137 lượt bằng khen, giấy khen.

Lan Anh - Trường Long

 (Công an tỉnh)

Bình luận

Tin khác

Back To Top