Giúp đồng bào vùng cao hiểu sâu hơn về pháp luật

09:16 - Thứ Hai, 02/07/2018 Lượt xem: 5793 In bài viết
ĐBP - Ở một số bản làng vùng cao, sự hiểu biết của người dân về pháp luật còn hạn chế nên đã dẫn tới không ít hành vi, việc làm vi phạm pháp luật. Vì vậy, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã rất quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong thời đại mới.

 

Cán bộ Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Thanh Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp, cho biết: Công tác PBGDPL cho người dân trên địa bàn tỉnh hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn, bất cập. Trình độ, nhận thức người dân hạn chế, tình trạng người dân không biết chữ, không thạo tiếng phổ thông ở một số địa bàn còn khá nhiều nên rất khó có thể tiếp thu kiến thức pháp luật. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở còn thiếu và yếu, cả về kiến thức, kỹ năng truyền đạt, chưa am hiểu phong tục tập quán đồng bào và bất đồng ngôn ngữ nên chưa lôi cuốn, thu hút được sự lắng nghe của người dân. Các hình thức tổ chức tuyên truyền ở cơ sở nhiều khi còn cứng nhắc, tài liệu cung cấp thông tin tuyên truyền nhiều nội dung chưa phù hợp với thực tế. Kinh phí cho công tác tuyên truyền còn hạn hẹp, điều kiện cơ sở vật chất, như: Tủ sách pháp luật, nhà văn hóa, hệ thống thông tin truyền thanh công cộng để người dân tiếp cận với các thông tin còn thiếu và kém hiệu quả. Trong khi đó, chưa có cơ chế để đánh giá, kiểm điểm các đơn vị, cơ sở trong việc PBGDPL nên nhiều địa phương chưa chú trọng bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên và còn thờ ơ với công tác tuyên truyền PBGDPL cho người dân trên địa bàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Ðể khắc phục những khó khăn đó, trong những năm qua, UBND tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể đã rất nỗ lực quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL cho người dân trên địa bàn, nhất là người dân tộc thiểu số. Vì vậy, công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và các chính sách pháp luật đã đến được với bà con, trình độ hiểu biết, nhận thức về pháp luật của người dân cũng được cải thiện rõ rệt. Cùng với đó, Sở Tư pháp cũng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho nhân dân; trong đó đã kịp thời tham mưu, tư vấn cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ngành triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Sở tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để đánh giá quá trình thực hiện, hoạt động PBGDPL tại từng địa phương; qua đó đôn đốc, hướng dẫn và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc với cơ sở. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên truyền các cấp đảm bảo về phẩm chất, năng lực chuyên môn, kỹ năng truyền đạt, am hiểu tâm lý tập quán của đồng bào, trong đó đặc biệt chú trọng đội ngũ tuyên truyền là người địa phương, thông thạo tiếng trong từng vùng dân tộc. Phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn tập trung tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân lồng ghép với các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt thôn, bản. Ðồng thời, tích cực đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp, gần gũi, thiết thực; gắn công tác tuyên truyền, PBGDPL vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, “sân khấu hóa” các biện pháp tuyên truyền để đưa chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước đến với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ðưa các hoạt động trợ giúp pháp lý trực tiếp đến cơ sở phục vụ cho nhân dân để chính sách pháp luật được tuyên truyền rộng rãi và thực sự hiệu quả; góp phần nâng cao trình độ hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào vùng cao.

Ðể đưa pháp luật đến với đồng bào vùng cao, riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, các ngành thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, UBND các cấp đã tổ chức được hơn 9.200 cuộc, đợt phổ biến pháp luật trực tiếp cho gần 597.000 lượt người tham dự; tổ chức 11 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; phát hành miễn phí gần 90.000 tài liệu PBGDPL và đăng tải, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trên 2.500 tin, bài… Trong đó, một số ngành, đơn vị thực hiện tốt công tác PBGDPL, như: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Y tế, Hội Nông dân tỉnh…

Dù công tác PBGDPL cho người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song để đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa hiểu sâu hơn nữa về chính sách pháp luật thì cấp ủy Ðảng, chính quyền cơ sở cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền PBGDPL tại địa phương. Qua đó đưa các chính sách pháp luật đi vào cuộc sống của đồng bào để người dân được nâng cao nhận thức, có ý thức chấp hành pháp luật.

Bài, ảnh: Phạm Quang
Bình luận
Back To Top