Kinh tếMôi trường rừng

Điện Biên xác minh diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng

18:13 - Thứ Sáu, 17/04/2020 Lượt xem: 1213 In bài viết

ĐBP - Để đánh giá khách quan kết quả quản lý, bảo vệ rừng, cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và giúp người dân nắm rõ hơn diện tích, vị trí và ranh giới rừng quản lý và bảo vệ; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh biến động diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019. Kết quả kiểm tra, xác minh này là cơ sở để Quỹ tiến hành chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng, giúp họ nâng cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ rừng, cải thiện cuộc sống cho người sống bằng nghề rừng.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cùng các cơ quan liên quan xác minh diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019 địa bàn huyện Điện Biên Đông.

Để có kết quả kiểm tra, xác minh chính xác nhất, cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã phối hợp kiểm tra, xác minh vị trí, diện tích, trạng thái các lô rừng chi trả tiền DVMTR có biến động theo đề nghị của các chủ rừng trên cơ sở quyết định công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2019 của UBND cấp huyện. Theo đó, Quỹ đã tiến hành kiểm tra, xác minh tại các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, Mường Chà, Điện Biên, TX. Mường Lay và TP. Điện Biên Phủ. Nội dung kiểm tra tập trung vào vị trí, diện tích các lô rừng đang cung ứng DVMTR có chồng lấn giữa các chủ rừng được giao quản lý và chi trả; kiểm tra, xác minh diện tích rừng đạt tiêu chí thành rừng và đủ điều kiện cung ứng DVMTR được áp dụng theo quy định tại mục 1, chương II của Nghị định 156/2018/NĐ - CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Ông Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cho biết: Trước khi tiến hành các bước ngoại nghiệp, cán bộ Quỹ đã phối hợp thực hiện kiểm tra, xác minh diện tích rừng biến động ở các bước nội nghiệp. Căn cứ đơn đề nghị kiểm tra, xác minh diện tích rừng biến động của các chủ rừng, Ban điều hành Quỹ (nhân viên kỹ thuật theo dõi địa bàn huyện) phối hợp với cán bộ kỹ thuật Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố tiến hành chồng xếp bản đồ giao đất giao rừng; bản đồ quy hoạch 3 loại rừng; bản đồ diễn biến rừng năm 2019 để chỉ ra các lô rừng biến động đến vị trí lô, khoảnh, tiểu khu, diện tích rừng biến động và trình chiếu (tham khảo) trên nền Google Earth (ảnh chụp từ vệ tinh) cho các chủ rừng biết được vị trí, hiện trạng rừng tại thời điểm kiểm tra. Nhân viên kỹ thuật Quỹ chỉ ra cho các chủ rừng thấy các vị trí giảm diện tích rừng dựa trên số liệu biến động trên bản đồ do cơ quan Kiểm lâm cung cấp; công chức kiểm lâm hỗ trợ phân tích, giải thích thêm (nếu chủ rừng chưa hiểu rõ) để thống nhất diện tích với các chủ rừng. Trong trường hợp không thống nhất được diện tích, trạng thái lô rừng biến động, tổ công tác cùng chủ rừng sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thực địa. Đối với các bước ngoại nghiệp, cán bộ Quỹ phối hợp với cơ quan Kiểm lâm, UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, xác minh ngoài thực địa, đo đếm diện tích rừng biến động trực tiếp bằng GPS hoặc khoanh lô theo góc đối diện; xác định trạng thái rừng để thống nhất tại thực địa với dữ liệu bản đồ chi trả năm 2018…

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cùng các đơn vị liên quan và các chủ rừng theo dõi bản đồ công bố diễn biến rừng năm 2019 huyện Mường Chà.

Nhờ thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra, xác minh diện tích rừng biến động, kết quả cho thấy huyện Điện Biên có tổng diện tích các lô rừng có biến động nhiều nhất năm 2019 là 2.830,06ha; trong đó diện tích rừng biến động theo diễn biến là 267,54ha; diện tích rừng biến động theo kết quả kiểm tra thực tế 173,15ha. Như vậy, tổng diện tích đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2019 của huyện là 2.656,91ha. Huyện Nậm Pồ có tổng diện tích các lô rừng có biến động ít nhất 132,75ha; trong đó 47,07ha rừng biến động giảm theo diễn biến năm 2019 và 60,42ha rừng biến động giảm theo kết quả kiểm tra thực tế. Tổng diện tích đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2019 của huyện là 72,03ha… Phân tích nguyên nhân diện tích rừng biến động giảm chủ yếu là do cháy, phá, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, diễn thế suy giảm chất lượng rừng không đủ điều kiện chi trả DVMTR. Trong quá trình giao đất, giao rừng cho các chủ rừng, xảy ra trường hợp đơn vị tư vấn khoanh vẽ sai vào đất trống, diện tích đất không có rừng…

Qua kiểm tra, xác minh diện tích rừng biến động năm 2019 cho thấy còn một số đại diện chủ rừng (cộng đồng) chưa nắm rõ vị trí, ranh giới diện tích rừng được giao bảo vệ, diện tích rừng biến động (do việc chia tách và sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố nên có sự thay đổi đại diện chủ rừng, các quyết định giao đất giao rừng cho chủ rừng chưa được điều chỉnh kịp thời). Vị trí, trạng thái rừng các điểm biến động theo diễn biến ở một số xã còn nhiều sai lệch so với vị trí trạng thái rừng thực tế. Đơn cử như tại lô a, khoảnh 9, tiểu khu 142, cộng đồng bản Huổi Pinh, xã Mường Toong (huyện Mường Nhé) diện tích rừng biến động giảm theo diễn biến là 6,46ha nhưng trạng thái rừng thực tế là đất có rừng. Hay lô b, khoảnh 8, tiểu khu 522, cộng đồng bản Huổi Khương, xã Vàng Đán (huyện Nậm Pồ) diện tích rừng biến động giảm theo diễn biến 5,4ha nhưng kết quả kiểm tra, xác minh giảm thực tế 14,9ha đất không có rừng. Bên cạnh đó còn xảy ra việc quyết định giao đất giao rừng của UBND các huyện, thị xã cho các chủ rừng còn chồng lấn diện tích giữa các chủ rừng, giao chồng lấn diện tích rừng sang địa giới hành chính của huyện khác. Hoặc một diện tích rừng nhưng giao cho 2 chủ rừng cùng quản lý; sai khác thông tin, vị trí giữa quyết định giao với ngoài thực địa xảy ra tại cộng đồng bản Huổi Luân, xã Lay Nưa (TX. Mường Lay); cộng đồng bản Tà Pung 1, Tà Pung 2, Huổi Chổm, Huổi Hẹ, xã Nà Nhạn (TP. Điện Biên Phủ)…

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, Quỹ đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, các đơn vị liên quan sớm rà soát, chỉnh sửa sai lệch về thông tin chủ rừng, nhãn bản đồ giữa quyết định giao đất, giao rừng; điều chỉnh quyết định giao đất, giao rừng đối với các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản, tổ dân phố đã sáp nhập theo quyết định sáp nhập của UBND tỉnh; rà soát, thu hồi diện tích rừng giao chồng lấn giữa các chủ rừng, chồng lấn sang ranh giới huyện khác và giao lại diện tích rừng cho các chủ rừng theo đúng quy định. Sớm hoàn thiện bản đồ giao đất, giao rừng của các chủ rừng, bổ sung bản đồ đối với các quyết định giao trách nhiệm quản lý rừng cho UBND xã, phường để hưởng chính sách chi trả DVMTR (đối với diện tích chưa giao, chưa cho thuê) gửi về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh làm căn cứ chi trả tiền DVMTR cho chủ rừng.

Gia Kiệt
Bình luận