Sử dụng đất tiết kiệm để phát triển kinh tế - xã hội

09:04 - Thứ Tư, 07/04/2021 Lượt xem: 129 In bài viết

ĐBP - Sau 10 năm thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, công tác quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, bước đầu đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số chỉ tiêu sử dụng đất còn thấp so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; còn công trình dự án xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được triển khai đúng tiến độ trong thời kỳ quy hoạch.

Thực hiện công tác lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành thực theo quy định Luật Ðất đai 2013 và tổ chức lấy ý kiến nhân dân, giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân từ khâu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đơn vị hành chính. Theo đó, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện và cập nhật các quy hoạch đô thị, phường, thị trấn đã đánh giá tính liên kết, đồng bộ với các quy hoạch khác. Kết quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020, gồm: Ðất nông nghiệp với diện tích hơn 883.957ha; đất phi nông nghiệp hơn 26.544ha và đất chưa sử dụng 43,491ha. Tổng số công trình, dự án được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 7/6/2013 là 121 dự án với diện tích hơn 89.951ha và tại Nghị quyết 78/NQ-CP ngày 18/6/2018 là 332 dự án với hơn 33.609ha.

Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt được thực hiện đúng trình tự, quy định; nhất là công tác rà soát cụ thể các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa triển khai thực hiện, thực hiện chậm và thực hiện không có hiệu quả… để có những giải pháp tháo gỡ. UBND tỉnh đã thực hiện giao 327 vị trí với diện tích hơn 2.750ha cho các tổ chức; cho thuê 231 vị trí với diện tích hơn 1.461ha. Ðồng thời giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 ban quản lý rừng phòng hộ, 1 ban quản lý rừng di tích lịch sử, cảnh quan môi trường và Công an tỉnh với diện tích hơn 26.922ha. Ðã giao đất cho 4.246 cộng đồng, hộ gia đình với hơn 270.535ha; thực hiện giao đất, bố trí đất sản xuất nông nghiệp theo Ðề án 79 với tổng diện tích hơn 2.010ha cho 1.319 hộ; đã giao đất tái định cư Thủy điện Sơn La cho 195 hộ với diện tích hơn gần 3ha đất ở.

Cùng với công tác giao đất, cho thuê đất, tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát và thu hồi hơn 27.931ha vì mục đích quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi 10,97ha đất do vi phạm pháp luật về đất đai; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người 65,72ha và thu hồi đất của các hộ gia đình để thực hiện các công trình, dự án hơn 27.261ha. Nhờ đó, công tác quy hoạch đảm bảo việc sử dụng đất tiết kiệm, khai thác hợp lý, bảo vệ môi trường và góp phần cân bằng quỹ đất sử dụng theo yêu cầu phát triển các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh kết quả tích cực thì một số chỉ tiêu sử dụng đất còn thấp so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; việc triển khai thực hiện phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh, huyện thực hiện còn chậm. Thực hiện một số công trình, dự án theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm chậm so với kế hoạch do nguồn ngân sách thiếu, chậm phân bổ trong khi nguồn thu của tỉnh không đảm bảo nên các công trình, dự án trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bị cắt giảm hoặc chậm triển khai và triển khai kéo dài, nhất là các dự án quy hoạch xây dựng phát triển hạ tầng gây khó khăn trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất. Ðiển hình như: Khu đất của Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 25 tại huyện Mường Nhé với diện tích 750m2 được Nhà nước cho thê xây dựng văn phòng đại diện và các công trình phụ trợ, nhưng cho hộ gia đình thuê lại; khu đất Công ty Cổ phần bia kinh doanh và tổng hợp tỉnh (phường Mường Thanh, TP. Ðiện Biên Phủ), cho thuê tài sản trên đất sai mục đích (cho thuê làm phòng khám) với diện tích hơn 698m2; đất của Ðài truyền thanh truyền hình Tuần Giáo tại xã Mường Mùn bị một số hộ dân chiếm dụng gần 476m2; khu đất khách sạn của Công ty TNHH Thương nghiệp Tuần Giáo bị lấn chiếm 428,8m2.

Văn Tâm
Bình luận

Tin khác