Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

09:43 - Thứ Tư, 13/01/2021 Lượt xem: 270 In bài viết

ĐBP - Năm 2020, Cục Thuế tỉnh được Bộ Tài chính giao thu 1.161 tỷ đồng và tỉnh giao hơn 1.249 tỷ đồng. Xác định nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh rất khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cùng với đó là chính sách miễn giãn thuế của Chính phủ. Ðể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, Cục Thuế tỉnh đã triển khai kịp thời các giải pháp về công tác thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; phối hợp với các cấp, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, khai thác nguồn thu, thu hồi nợ đọng và chống thất thu ngân sách Nhà nước. Các cơ quan thuế, hải quan đã bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu thu được giao, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, cơ quan quản lý hoạt động thương mại tuyên truyền pháp luật về thuế, nghĩa vụ thuế, chính sách thuế đối với các tổ chức cá nhân; giám sát chặt chẽ các khoản kê khai, khấu trừ và thực hiện chính sách thuế. Ban Chỉ đạo thu nộp ngân sách Nhà nước tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan thu, các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư rà soát, theo dõi, giám sát chặt chẽ biến động của các khoản nợ đọng thuế; tích cực đôn đốc các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nộp các khoản nợ đến hạn, quá hạn.

Cùng với đó, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật. Tính đến tháng 10/2020, ngành Thuế đã thu hồi gần 200 tỷ đồng nợ đọng thuế (bao gồm cả năm 2019 chuyển sang). Thực hiện xử lý xóa nợ theo Nghị định 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước, có 607 tổ chức, cá nhân người nộp thuế với số tiền hơn 92 tỷ đồng nợ khó thu. Kết quả xử lý đến ngày 19/11/2020, cơ quan thuế đã thực hiện xử lý khoanh xóa nợ tiền thuế được 401 tổ chức, cá nhân người nộp thuế với số tiền gần 42 tỷ đồng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn không chỉ đạt chỉ tiêu Chính phủ giao thu mà một số khoản thu đạt cao trong bối cảnh tình hình dịch bệnh phức tạp. Ðến hết năm 2020, dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.240 tỷ đồng (đạt chỉ tiêu Trung ương giao thu) và bằng 97,07% dự toán HÐND tỉnh giao. Trong đó nhiều khoản thu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giao như: Thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 102%; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương quản lý đạt 116%; lệ phí trước bạ đạt gần 108%; thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhà đất đạt 136%; thuế cho thuê mặt đất, mặt nước đạt hơn 103%; thu từ xổ số kiến thiết đạt 150%; thu ngân sách khác đạt gần 137%...

Thành Ðạt
Bình luận
Back To Top