Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025

15:16 - Thứ Năm, 17/09/2020 Lượt xem: 682 In bài viết

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2020/QÐ-TTg quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8-7-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công (PBVÐTC) nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định nêu rõ việc PBVÐTC nguồn ngân sách T.Ư cho bộ, cơ quan T.Ư thực hiện theo quy định trên và phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí cụ thể sau:

Thứ nhất, ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn còn thiếu của các dự án thuộc danh mục của kế hoạch ÐTC trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025, thu hồi vốn ứng trước. Cụ thể, hoàn trả vốn ứng trước thuộc trách nhiệm của ngân sách T.Ư nhưng chưa có nguồn để hoàn trả và được cấp có thẩm quyền cho phép hoãn hoàn trả trong giai đoạn 2016 - 2020. Số vốn kế hoạch ÐTC trung hạn nguồn ngân sách T.Ư giai đoạn 2016 - 2020 chưa được bố trí trong kế hoạch hằng năm của các dự án đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch ÐTC trung hạn và hằng năm.

Thứ hai, số vốn còn lại bố trí cho các dự án mới thuộc các ngành, lĩnh vực theo quy định và phân bổ theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 8 Ðiều 4 của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14. Quyết định cũng nêu rõ, vốn ÐTC nguồn ngân sách T.Ư phân bổ cho bộ, cơ quan T.Ư quy định tại khoản 4, Ðiều 4 của Luật ÐTC theo ngành, lĩnh vực quy định tại Quyết định này…

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận

Tin khác

Back To Top