Hỗ trợ phát triển chăn nuôi tập trung

09:52 - Thứ Hai, 07/09/2020 Lượt xem: 2431 In bài viết

ĐBP - Xác định phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng năng suất, sản lượng và giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ. Nhờ đó, ngành chăn nuôi trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực.

Ðể khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi, cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi. Ðiển hình như Quyết định 24/2015/QÐ-UBND của UBND tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Ðối tượng áp dụng là các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm, trừ hộ chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp. Theo đó hộ chăn nuôi được hỗ trợ 100% kinh phí về liều tinh để thực hiện phối giống cho lợn nái với định mức 2 liều tinh cho một lần phối giống và không quá 5 liều tinh cho một lợn nái/năm. Hỗ trợ mua trâu, bò đực giống, mức hỗ trợ một lần đến 50% giá trị con giống cho hộ chăn nuôi ở các xã thuộc vùng II hoặc III; mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/con đối với bò đực giống từ 12 tháng tuổi trở lên hoặc 25 triệu đồng/con đối với trâu đực giống từ 24 tháng tuổi trở lên… Thực hiện Ðề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, UBND tỉnh đã ban hành quyết định 45/2018/QÐ-UBND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh. Ðối tượng hỗ trợ là hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, người chăn nuôi được hỗ trợ cải tạo đàn trâu, bò địa phương bằng phối giống trực tiếp với định mức 3 triệu đồng/con/năm; hỗ trợ cải tạo đàn bò địa phương bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo với định mức 100% tinh bò giống hướng thịt Zebu; hỗ trợ mở điểm thụ tinh nhân tạo mới và đào tạo kỹ thuật viên dẫn tinh; hỗ trợ thú y...

Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển chăn nuôi khi áp dụng vào thực tế đã mang lại hiệu quả, góp phần thay đổi phương thức chăn nuôi từ nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa; các chuỗi liên kết dần hình thành; thu hút được một số công ty, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Hiện nay, toàn tỉnh có 39 trang trại chăn nuôi với quy mô lớn, chủ yếu là nuôi lợn, dê, bò, vịt và 13 hợp tác xã chăn nuôi gia súc ăn cỏ (trâu, bò, dê) kết hợp với trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lương thực. Ngoài ra, các tổ, nhóm nông dân đã thành lập được 8 mô hình liên kết giữa các nông hộ tạo thành các tổ, nhóm sở thích, câu lạc bộ, chi hội nghề nghiệp chăn nuôi để chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu, cung cấp sản phẩm đầu vào đảm bảo chất lượng. Theo thống kê đến tháng 7/2020, toàn tỉnh có 524.215 con gia súc (trâu, bò, lợn) và đàn gia cầm hơn 4,480 triệu con.

Bên cạnh những kết quả tích cực thì quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tại một số địa phương còn gặp những khó khăn, bất cập cần sớm được nghiên cứu, giải quyết. Ngoài khó khăn do tập quán chăn nuôi thả rông, nhỏ lẻ của người dân thì còn đến từ một số điều kiện ràng buộc của chính sách. Ví dụ, theo Quyết định 45/2018/QÐ-UBND, để được hỗ trợ cải tạo đàn trâu, bò địa phương bằng phương pháp phối giống trực tiếp thì người chăn nuôi phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về chăn nuôi trâu, bò đực địa phương đạt tiêu chuẩn và có cam kết chăn nuôi trâu, bò đực giống để phối giống cho đàn trâu, bò trong thời gian tối thiểu 2 năm. Tuy nhiên, thực tế nhiều trường hợp ở các xã vùng cao khi được hỗ trợ trâu, bò đã mang bán, thậm chí giết thịt rồi lấy lý do gia súc bị bệnh chết. Hay trong Quyết định 24/2015/QÐ-UBND có quy định hỗ trợ một lần đến 50% giá trị con giống trâu, bò đực giống nội cho hộ chăn nuôi ở các xã thuộc vùng II hoặc III. Tuy nhiên, với nhiều người nghèo thì số tiền đối ứng 50% là rất lớn, khó có thể đáp ứng.

Thu Phương
Bình luận