Xây dựng Nghị định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

10:18 - Thứ Ba, 16/06/2020 Lượt xem: 2475 In bài viết

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong quý IV-2020.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-6-2020. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top