Điều tra doanh nghiệp trên phạm vi cả nước từ 1/4

15:04 - Thứ Tư, 01/04/2020 Lượt xem: 4968 In bài viết

Tổng cục Thống kê cho biết, đơn vị này sẽ tiến hành cuộc điều tra doanh nghiệp (DN) trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 1/4 và kết thúc vào 30/5/2020. 

Mục đích điều tra là nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển DN của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các DN, hợp tác xã (gọi chung là DN). 

Bên cạnh đó, cuộc điều tra cũng là để tổng hợp và biên soạn ấn phẩm “Sách trắng doanh nghiệp năm 2021”; đánh giá tình hình về ứng dụng công nghệ trong DN; Cập nhật cơ sở dữ liệu về DN hàng năm, lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác. 

Đối tượng điều tra của cuộc điều tra DN năm 2020 bao gồm các DN được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các DN được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 1/1/2020 hiện đang hoạt động; Các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc DN…

Về thời điểm, thời kỳ số liệu thu thập gồm các thông tin về lao động, giá trị hàng tồn kho (thu thập thông tin tại hai thời điểm 1/1/2019 và 31/12/2019). 

Các thông tin thu thập theo thời kỳ (kết quả sản xuất kinh doanh, sản phẩm…) là số liệu chính thức của cả năm 2019. Về tổng hợp, phân tích và phổ biến kết quả điều tra, Tổng cục Thống kê cho biết, từ 1/8 đến 10/10/2020 sẽ tổng hợp và phân tích kết quả điều tra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ngày 13/10/2020 sẽ công bố bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển DN cả nước và các địa phương. Việc biên soạn và công bố Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021 vào quý I/2021.

P.V (Theo CAND)
Bình luận

Tin khác