Cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

08:55 - Thứ Sáu, 07/02/2020 Lượt xem: 6455 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP, ngày 9/11/2018 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp (gọi tắt Nghị quyết số 139), tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, cắt giảm các chi phí không chính thức, đơn giản hóa, điện tử hóa các thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn... để phát triển sản xuất kinh doanh.

Cán bộ bộ phận “Một cửa” Cục Thuế tỉnh hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngay sau khi Nghị quyết số 139 của Chính phủ được ban hành, UBND tỉnh đã triển khai nội dung Nghị quyết ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết để các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, doanh nhân trên địa bàn nghiên cứu, phổ biến và phối hợp thực hiện. Ðồng thời tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thực hiện Ðề án Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019. Trong đó phân tích để đưa ra giải pháp cho từng chỉ tiêu, tiêu chí nhằm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp... Nhờ vậy năm 2019, thời gian cấp đăng ký mới (kể cả đăng ký thuế và công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp) của tỉnh trung bình là 1,39 ngày; thời gian cấp đăng ký thay đổi trung bình là 1,01 ngày; thời gian thông báo mẫu dấu là 0,61 ngày; tỷ lệ hồ sơ được số hóa là 100%.

Ngay từ đầu tháng 1/2019, tỉnh ta đã thực hiện đơn giản hóa mẫu biểu, tờ khai về đăng ký doanh nghiệp, giảm thành phần giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng Hệ thống biểu mẫu của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư. Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp đã được điều chỉnh giảm theo hướng dẫn tại Thông tư số 47 của Bộ Tài chính. Theo đó, nhiều nội dung và chi phí được giảm (miễn phí và giảm đến 50% so với thời điểm trước), tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thành lập và thực hiện các TTHC tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Tỉnh tiếp tục thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% thời gian so với quy định trong giải quyết TTHC có liên quan đến đất đai, môi trường, nhất là đối với các dự án thu hút đầu tư. Việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các công trình dự án được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để các nhà đầu tư dễ dàng tra cứu, tìm hiểu.

Giảm thời gian thực hiện các TTHC, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, ngành Thuế tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến nghị định, thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn, gian lận về hóa đơn, giảm chi phí lợi ích cho toàn xã hội. Hiện đã có 95 doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Ông Bùi Mạnh Chuyển, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Trong năm 2019, ngành Thuế tỉnh tiếp tục duy trì thời gian thực hiện thủ tục kê khai, nộp và hoàn thuế của các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh là 117 giờ/năm. Thời gian giải quyết thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân được rút ngắn trong thời gian 5 ngày làm việc (quy định trong 6 ngày làm việc). Ðảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo đúng quy trình và giải quyết đúng hạn. Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau bình quân trong 5 ngày làm việc (quy định là 6 ngày); kiểm tra trước, hoàn thuế sau bình quân trong 30 ngày làm việc (quy định là 40 ngày). Ðối với thời gian thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế của doanh nghiệp được rút ngắn bình quân 15 ngày làm việc (quy định là 30 ngày).

Giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn thuận lợi, trên cơ sở cơ chế, chính sách để huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, các ngân hàng trên địa bàn triển khai áp dụng nhiều hình thức huy động vốn khác nhau, linh hoạt, phù hợp với diễn biến của thị trường. Nhờ đó tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đến cuối năm 2019 đạt hơn 10.156 tỷ đồng (tăng 8,03% so với năm 2018).

Nhằm giảm các chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, tỉnh đã xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi phục vụ công dân, doanh nghiệp; tập huấn cho cán bộ, công chức về các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi hành công vụ... Sở Công Thương đã chủ động xây dựng các tài liệu hướng dẫn việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình; đảm bảo các quy định của pháp luật về kinh doanh dễ hiểu, dễ tuân thủ; đồng thời công khai các tài liệu hướng dẫn, giải thích các điểm chưa rõ, khó hiểu trong quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử của Sở... nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận