Dấu ấn nông thôn mới “Mường Khoe”

10:42 - Thứ Ba, 14/01/2020 Lượt xem: 6309 In bài viết

ĐBP - Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng góp sức của người dân, diện mạo nông thôn huyện Mường Ảng đã thay đổi rõ nét, khoác lên mình “chiếc áo mới” với cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Người dân xã Búng Lao (huyện Mường Ảng) chung sức làm đường nội đồng bản Búng 1.

Nhận thức của người dân - chủ thể trong xây dựng NTM được nâng cao, hiểu được ý nghĩa, mục đích của chương trình nên tích cực tham gia, đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất xây dựng các công trình đường giao thông, nhà văn hóa… Ðến nay, 9/9 xã trong huyện có đường ô tô về trung tâm xã đi lại thuận tiện cả hai mùa. Ðường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa 98km, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Hệ thống đường trục bản, liên bản từng bước được cứng hóa. Hệ thống đường giao thông nội đồng được đầu tư mở rộng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và vận chuyển nông sản của nhân dân. Các công trình thủy lợi được chú trọng đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. Tỷ lệ diện tích lúa 2 vụ được tưới tiêu chủ động đạt gần 94%. Tỷ lệ diện tích lúa 1 vụ được tưới tiêu chủ động đạt 50,3%; 9/9 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi...

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng cho biết: Huyện thực hiện tốt công tác phát triển sản xuất từ nguồn vốn của các chương trình, dự án kết hợp đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, từng bước nâng cao đời sống thu nhập cho người dân. Ðến nay thu nhập đầu người bình quân các xã ước đạt 16,7 triệu đồng/người/năm (tăng 5,7 triệu đồng so với năm 2015). Huyện cũng tập trung mọi nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và các chương trình hỗ trợ giảm nghèo khác… để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, bản, vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Như trồng rừng sản xuất tập trung, hỗ trợ phát triển cây cà phê, hỗ trợ phát triển một số loại cây ăn quả, hỗ trợ vật nuôi, máy móc cho các hộ nghèo… Ðẩy mạnh công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, trong giai đoạn 2016 - 2019 huyện tổ chức 32 lớp đào tạo nghề nông nghiệp, đào tạo và cấp chứng chỉ cho 1.132 lao động nông thôn. Tổng số người có việc làm so với số người trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt gần 98,3%; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 ước giảm còn 31,21%. Số tiêu chí NTM bình quân các xã đạt 9,7 tiêu chí/xã, giữ vững xã Ẳng Nưa đạt chuẩn NTM, trong năm khi hoàn thành xã Búng Lao cơ bản đạt 17/19 tiêu chí NTM.

Ðẩy mạnh xây dựng NTM từ các bản để tạo động lực phát triển bền vững, toàn diện trên địa bàn các xã, huyện Mường Ảng phấn đấu đến hết năm 2025, xây dựng xã Ẳng Nưa trở thành xã NTM kiểu mẫu; 4/9 xã đạt chuẩn NTM; trung bình đạt 15,8 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đạt trên 35 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm 3 - 5%/năm. Ðối với các xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2016 - 2020 phải có từ 2 bản trở lên được công nhận bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đối với các xã còn lại có từ 30% số bản trở lên được công nhận bản đạt chuẩn NTM...

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác