Chú trọng phát triển nông nghiệp ngay từ đầu năm

09:00 - Thứ Năm, 09/01/2020 Lượt xem: 8214 In bài viết

ĐBP - Năm 2020 là năm cuối thực hiện mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Với mục tiêu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển của nhiệm kỳ đã đề ra, các cấp, ngành đã phát động thi đua sôi nổi, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới.

Nông dân huyện Ðiện Biên áp dụng cơ giới hóa khâu làm đất sản xuất lúa vụ đông xuân 2019 - 2020.

Năm 2019, ngành Nông nghiệp tỉnh đã khép lại với nhiều thành tựu nổi bật. Cơ cấu giá trị của ngành trong tổng giá trị các ngành kinh tế giảm theo đúng định hướng còn 19,34% (giảm 0,95% so với năm 2018); giá trị đóng góp của ngành trong GRDP đạt gần 2.300 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt hơn 267 nghìn tấn, vượt chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,25% (tăng 1,94%). Trong năm, toàn tỉnh có thêm 8 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 82,7% (tăng 2,05%)… Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, hướng đến xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Mặc dù ngành Nông nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng thách thức trong năm 2020 còn rất lớn, thậm chí được dự báo là có những mặt ảnh hưởng khắc nghiệt hơn. Vì vậy, ngành Nông nghiệp đã thẳng thắn nhìn nhận những thách thức, khó khăn, hạn chế và những nguyên nhân để đề ra các giải pháp quyết tâm khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, năm 2020 ngành Nông nghiệp tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 3,35%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 270,5 nghìn tấn; tổng đàn gia súc đạt hơn 555 nghìn con; đàn gia cầm 4,46 triệu con; diện tích nuôi trồng thủy sản 2.610ha, sản lượng 3.780 tấn; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,5%; hết năm 2020, toàn tỉnh có 37 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; có trên 30 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP...

Thể hiện quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2020 và xa hơn là đưa nông nghiệp tỉnh phát triển xứng tầm với những lợi thế, ngang bằng với các địa phương khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát động phong trào thi đua sản xuất đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành. Theo đó, nhiệm vụ quan trọng là tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngành Nông nghiệp tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp; trong đó, hướng trọng tâm vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, các đề án phát triển chăn nuôi, thủy sản; làm tốt công tác thủy lợi và phòng, chống thiên tai; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản; tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngành Nông nghiệp cũng khẩn trương tham mưu để UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh cơ giới hóa, công nghiệp hóa trong sản xuất nông nghiệp. Ðồng thời, tham mưu cho tỉnh ban hành những chính sách khuyến khích nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới trở thành hạt nhân trong chuỗi liên kết từ xây dựng vùng nguyên liệu đến khâu chế biến và phát triển thị trường.

Mục tiêu huyện Ðiện Biên đề ra trong năm 2020 và nhiệm kỳ tới là tiếp tục tăng trưởng và phát triển kinh tế với tốc độ bình quân 3,84%/năm; tốc độ phát triển bình quân cả giai đoạn 2020 - 2025 là 19,22%. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 2.058 tỷ đồng; đạt 90% các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; có ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 14 thôn, bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Phạm Ðức Toàn, Bí thư Huyện ủy Ðiện Biên cho biết: Là huyện biên giới, nhiều thành phần dân tộc; kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về nguồn lực; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được quan tâm đầu tư song vẫn thiếu đồng bộ; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp… Song với quyết tâm chính trị cao, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ðiện Biên phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đưa huyện Ðiện Biên phát triển toàn diện, bền vững. Những giải pháp cơ bản được Ðảng bộ huyện huyện quán triệt đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện là tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước ứng dụng công nghệ cao. Phát huy hiệu quả sản xuất sau dồn điền đổi thửa và hình thành, mở rộng các mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu cho một số nông sản có thế mạnh làm bước đột phá trong nông nghiệp. Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện chương trình nông thôn mới của huyện và xã đến năm 2025; trên cơ sở đó xác định rõ lộ trình, giải pháp, nguồn vốn thực hiện hàng năm. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Ðảng, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, khoáng sản tại địa phương; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra các vi phạm tại địa bàn mình quản lý. Huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thành Ðạt
Bình luận

Tin khác