Năm 2020, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm

15:00 - Thứ Ba, 07/01/2020 Lượt xem: 5992 In bài viết

Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà là 5%/năm...

Đó là nội dung của Quyết định số 2734/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

Ảnh minh họa: Internet.

Cụ thể, mức lãi suất của ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15-5-2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18-11-2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29-7-2016 là 5%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2020 và thay thế Quyết định số 2570/QĐ-NHNN ngày 25-12-2018.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác