Nông dân tích cực xây dựng nông thôn mới

08:50 - Thứ Sáu, 27/12/2019 Lượt xem: 8346 In bài viết

ĐBP - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước, đòi hỏi phải có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Phát huy vai trò của mình, những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đóng góp tiền, ngày công chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nhiều hội viên nông dân đã tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong ảnh: Mô hình phát triển kinh tế theo hướng VAC của gia đình chị Lê Thị Thủy, bản Phiêng Vai, xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé) cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Với số lượng hội viên đông đảo, trên 81.530 hội viên sinh hoạt tại 1.558 chi hội, 130 cơ sở Hội trong toàn tỉnh, Hội Nông dân đóng vai trò quan trọng trong xây dựng NTM. Ðể thực hiện hiệu quả phong trào, Hội xác định trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về mục đích, nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức được hàng nghìn buổi tuyên truyền về chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của tỉnh về xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp... Nhiều hình thức tuyên truyền cụ thể, thiết thực đã được các cấp Hội triển khai thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; tổ chức sân khấu hóa các hội thi, hội diễn, hoạt động văn hóa, văn nghệ; phát hành cuốn Thông tin công tác Hội, phát hành sách, tài liệu cho cơ sở Hội sinh hoạt; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng... Ðặc biệt, Hội Nông dân tỉnh triển khai Ðề án “Phát huy vai trò chủ thể của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia xây dựng NTM”; chỉ đạo các cấp Hội chủ động đảm nhận thực hiện các phần việc, tiêu chí cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội, như: Tiêu chí về nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm.

Bà Cao Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chia sẻ: Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp hội còn tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng, tu bổ hệ thống thủy lợi, kiên cố kênh mương nội đồng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 10 năm qua, hội viên nông dân đã hiến 241.806m2 đất, đóng góp hơn 54,9 tỷ đồng cùng hơn 220.000 ngày công để xây dựng, tu sửa các công trình phúc lợi, sửa chữa hơn 328km đường dân sinh; 10,322km kênh mương nội đồng, làm mới 132 nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, các cấp Hội Nông dân triển khai xây dựng mô hình thu gom, xử lý rác thải, hỗ trợ bể biogacompote trong chăn nuôi, mô hình lò xử lý rác thải theo nhóm hộ gia đình, mô hình chăn nuôi gia cầm bằng chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường nông thôn.

Ðáng chú ý, nhằm tạo điều kiện giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phong trào đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 15.098 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cho thu nhập lên tới vài trăm triệu đồng/năm. Ngoài ra, các cấp Hội nông dân còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác hỗ trợ hội viên, như: Thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách - Xã hội giúp hội viên vay vốn; phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở các lớp dạy nghề ngắn hạn nhằm cung cấp kiến thức trồng trọt, sản xuất chăn nuôi giúp hội viên nâng cao thu nhập; vận động hội viên tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi, như: Sản xuất lúa, dong riềng, rau an toàn... Ðồng thời, tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hàng năm có trên 52.000 hộ nông dân được công nhận gia đình văn hóa…

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn. Nhờ sự chung tay góp sức của hội viên nông dân, đến nay toàn tỉnh đã có 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM, diện mạo khu vực nông thôn có sự thay đổi tích cực. Phát huy vai trò trong xây dựng NTM, các cấp Hội Nông dân tiếp tục vận động hội viên phát triển kinh tế, nỗ lực cùng đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nhằm từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM theo đúng lộ trình đề ra.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác