Nỗ lực hoàn thành giải ngân các nguồn vốn

08:36 - Thứ Sáu, 06/12/2019 Lượt xem: 6181 In bài viết

ĐBP - Năm 2019, huyện Tủa Chùa được phân bổ 199,361 tỷ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu, trong đó: Nguồn vốn đầu tư công 151,409 tỷ đồng; nguồn cân đối ngân sách huyện và sự nghiệp giáo dục 19,961 tỷ đồng; nguồn vốn sự nghiệp 27,991 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, huyện Tủa Chùa đã chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp để hoàn thành giải ngân vốn các chương trình, dự án. Hiện nay, UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị nỗ lực, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn trước 31/12.

Công nhân Công ty TNHH Hoàng Ánh tỉnh Ðiện Biên thi công đường giao thông nông thôn từ Nhà máy chè C3 - thôn Trại Trường (xã Sính Phình) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa cho biết: Năm nay, nguồn vốn được UBND tỉnh phân bổ ngay từ đầu năm nên UBND huyện chủ động xây dựng kế hoạch sớm phân bổ vốn tới các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Ðến nay, huyện đã giải ngân thanh toán 104,347 tỷ đồng (đạt 76,31% kế hoạch vốn giao). Ðối với kế hoạch vốn cân đối ngân sách huyện và sự nghiệp giáo dục đã giải ngân 15,382 tỷ đồng (đạt 77,1% kế hoạch vốn giao). Ðối với nguồn vốn sự nghiệp gồm: Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư đã giải ngân 3,656/9,388 tỷ đồng (đạt 38,94% kế hoạch vốn giao); vốn sự nghiệp chương trình MTQG, đã giải ngân 8,739/18,603 tỷ đồng (đạt 46,97% kế hoạch giao). Từ nay đến cuối năm, dự kiến giải ngân nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư cơ bản đảm bảo, UBND huyện tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ, giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các chương trình MTQG; hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn năm 2019.

Năm 2019, UBND huyện Tủa Chùa phê duyệt chủ trương đầu tư mới 19 công trình, với tổng mức đầu tư 64,062 tỷ đồng và nguồn vốn các dự án tiếp chi khoảng 87,347 tỷ đồng. Ông Lê Quang Ðạo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình huyện Tủa Chùa cho biết: Năm 2019, Ban Quản lý dự án được UBND huyện giao làm chủ đầu tư 50 dự án với tổng nguồn vốn là 86,458 tỷ đồng. Ðến nay, đã giải ngân 62,876 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch vốn. Ngay từ đầu năm, Ban đã thực hiện giao vốn cho các đơn vị nhà thầu theo đúng nguyên tắc, quy định; yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình. Ðể đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, Ban áp dụng biện pháp đôn đốc kết hợp với chốt khối lượng đối với các đơn vị nhà thầu; công trình có khối lượng công việc hoàn thành sẽ được thanh toán, không đợi đến khi công trình hoàn thành mới giải ngân. Lý do bởi có công trình thời gian thi công kéo dài sang đầu năm 2020 mới hoàn thành, nếu đợi sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của cả huyện, đồng thời việc chốt khối lượng cũng tạo điều kiện vốn cho các nhà thầu. Dự kiến đến 31/12/2019, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch.

Hiện nay, tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp đang bị chậm hơn nguồn vốn đầu tư. Nguyên nhân do nguồn vốn có tính chất đầu tư như sửa chữa các công trình thủy lợi, giao thông phải đợi hết mùa mưa hoặc vụ lúa mùa kết thúc mới triển khai khởi công và sau khi thi công có khối lượng mới tiến hành công tác giải ngân. Ðối với các dự án hỗ trợ trâu, bò, cây giống thuộc nguồn vốn sự nghiệp các chương trình MTQG do các xã làm chủ đầu tư cũng đợi hết mùa mưa, ít dịch bệnh mới tiến hành. Ðến nay, toàn huyện Tủa Chùa đã hỗ trợ 33 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 15 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (hỗ trợ con giống, máy móc) thuộc Chương trình 30a; đã nghiệm thu, giải ngân thanh toán 247 con trâu, 117 con bò, 166 con dê, 229 bộ máy móc; tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo thực hiện tạo đất sản xuất. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực hiện hỗ trợ xong 6 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (lê VH6, xoài Ðài Loan), với quy mô 24,5ha, cây dược liệu sa nhân quy mô 11,28ha, 4 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ 28 con trâu sinh sản, 67 bộ máy móc; đang tiến hành nghiệm thu thanh toán 4 dự án hỗ trợ làm chuồng trại, nhà tiêu hợp vệ sinh... Ðến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 42,95%, dự kiến đạt 100% trước 31/12/2019.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top