Điều chỉnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc

15:27 - Thứ Năm, 05/12/2019 Lượt xem: 4279 In bài viết

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mặt bằng lãi suất trên thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các quyết định lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, theo Quyết định số 2497/QĐ-NHNN (ngày 29-11), từ ngày 1-12, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND của các tổ chức tín dụng giảm về mức 0,8%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm. Lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm.

Theo Quyết định số 2498/QĐ-NHNN (ngày 29-11), lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô là 0,8%/năm.

Theo Quyết định số 2499/ QĐ-NHNN (ngày 29-11), lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của Kho bạc Nhà nước là 1%/năm, lãi suất đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước là 0,05%/năm, lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là 0,8%/năm.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác

Back To Top