Sửa quy định về chi phí lãi vay của doanh nghiệp

09:04 - Thứ Ba, 03/12/2019 Lượt xem: 6890 In bài viết

Việc ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết là phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, có cơ sở pháp lý theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và phù hợp với thông lệ quốc tế; kể từ khi được ban hành, có hiệu lực đã mang lại những kết quảnhất định trong việc chống chuyển giá.

Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng VietinBank.

Tuy nhiên, một số quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, cụ thể là Khoản 3 Điều 8 còn chưa thực sự hợp lý, gây khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp, nên cần tiến hành sửa đổi theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đây là một trong những nội dung được nêu tại văn bản vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành, truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc tiếp thu các ý kiến để xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện báo cáo về việc xây dựng, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, tập trung vào các nội dung tại Khoản 3 Điều 8 về: Tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, theo trình tự thủ tục rút gọn theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, không phân biệt đối xử, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2019.

Đồng thời, Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thuế số 38/2019/QH14 về việc quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết theo đúng tiến độ được giao tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26-7-2019 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác

Back To Top