Giúp người dân nắm được vị trí khu rừng để quản lý, bảo vệ tốt hơn

08:42 - Thứ Hai, 25/11/2019 Lượt xem: 7497 In bài viết

ĐBP - Cắm biển báo chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) thời gian qua được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng triển khai ở nhiều thôn, bản trong toàn tỉnh có diện tích rừng được chi trả DVMTR. Cách làm này nhận được sự đồng thuận lớn của chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm cũng như chủ rừng bởi việc xây dựng hệ thống biển báo góp phần tích cực hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng; giúp người dân nắm bắt được vị trí khu rừng đang được chi trả DVMTR từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng.

Người dân bản Liếng, xã Mường Thín (huyện Tuần Giáo) chăm sóc, bảo vệ rừng tại khu vực được chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng ở huyện Tuần Giáo hơn 39.712ha. Một phần diện tích rừng của huyện nằm trên lưu vực sông Ðà, một phần nằm trong lưu vực sông Mã. Chính vì vậy, từ khi triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR, toàn huyện có 12/19 xã, thị trấn được hưởng chính sách này. Ðể người dân trách nhiệm, ý thức hơn trong việc quản lý, bảo vệ rừng, được hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR rừng, huyện đã rà soát vị trí, các khu vực rừng cần cắm biển báo chi trả DVMTR để đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng hỗ trợ xây dựng và cắm biển báo. Qua rà soát, toàn huyện cần 241 biển báo chi trả DVMTR tại các thôn, bản trên địa bàn 11 xã. Cuối tháng 11 vừa qua 16 bản thuộc địa bàn các xã: Mường Thín, Tỏa Tình, Quài Nưa, Pú Nhung, Phình Sáng, Ta Ma, Mùn Chung, Mường Mùn và Nà Tòng đã được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cắm biển báo chi trả DVMTR.

Ðể việc cắm biển báo phát huy hiệu quả, cán bộ Quỹ phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn, chính quyền xã, thôn bản, chủ rừng rà soát thống nhất vị trí đặt biển báo tại những nơi có diện tích rừng đã được giao và hưởng chi trả tiền DVMTR. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ rừng đối với diện tích rừng do mình quản lý. Hàng năm xác định những khu vực biến động lớn để tăng dày mật độ biển báo giúp người dân dễ dàng phân biệt được phạm vi, ranh giới quản lý bảo vệ rừng. Cũng thông qua việc cắm biển báo chi trả DVMTR, cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, cán bộ kiểm lâm địa bàn tuyên truyền, phổ biến đến người dân về vai trò, trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng dân cư đối với việc quản lý, bảo vệ rừng phù hợp với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Xã Pú Xi (huyện Tuần Giáo) có gần 4.617,5ha rừng được giao cho 10 chủ rừng là cộng đồng thôn bản quản lý, bảo vệ. Năm 2018, chủ rừng được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chi trả hơn 4,99 tỷ đồng và mới đây được tạm ứng số tiền chi trả năm 2019 với mức 300.000 đồng/ha. Số tiền được hưởng từ chính sách chi trả DVMTR này đã giúp chủ rừng cải thiện cuộc sống, thêm vốn tái đầu tư phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. Ông Lò Văn Thang, Chủ tịch UBND xã Pú Xi cho biết: Ðược hưởng chính sách chi trả DVMTR đã góp phần tích cực thay đổi sinh kế, cuộc sống của người dân trên địa bàn; ý thức giữ, bảo vệ rừng của người dân được nâng lên. Tuy nhiên do diện tích rừng được chi trả nằm ở nhiều khu vực khác nhau, giữa các cộng đồng đan xen rất khó trong việc giúp bà con nhận biết khu rừng này là của cộng đồng nào quản lý, bảo vệ; thậm chí trước đây cũng đã từng xảy ra tranh chấp rừng giữa một vài bản. Khi cắm biển báo chi trả DVMTR có sự chứng kiến của chủ rừng và các bên liên quan không chỉ giúp bà con thấy rõ ranh giới, khu vực rừng mà còn giúp chính chủ rừng trách nhiệm hơn, ý thức hơn trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.

Không chỉ ở huyện Tuần Giáo mà ở các địa phương khác trong tỉnh có diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR đều mong muốn được cắm biển báo chi trả DVMTR để làm tốt hơn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trong những đợt đi cắm biển báo, rà soát số lượng cần cắm, cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đều lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả DVMTR, hướng dẫn chủ rừng cách sử dụng tiền DVMTR hiệu quả… tạo sinh kế để từ đó nâng cao thu nhập, giảm áp lực phụ thuộc vào rừng. Với cách tuyên truyền đa dạng, hình thức phù hợp với các thôn bản tại những nơi có diện tích rừng được chi trả DVMTR đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức giữ rừng cho người dân giúp để thêm nhiều cánh rừng trở nên xanh tốt hơn.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác

Back To Top