Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

08:51 - Thứ Hai, 11/11/2019 Lượt xem: 8840 In bài viết

ĐBP - Ông Trần Huy Hoàng, Giám đốc Công ty Ðiện lực Ðiện Biên cho biết: Từ đầu năm đến nay, chỉ tiêu tổn thất điện năng toàn Công ty là 5,53% (giảm 0,13% so với kế hoạch được giao). Có được kết quả này là nhờ Công ty đã triển khai những biện pháp quyết liệt trong công tác giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thời gian qua. Do hệ thống đường dây điện trên địa bàn tỉnh dài, đi qua nhiều địa hình phức tạp, điện tiêu hao lớn trong quá trình truyền tải, phân phối nên đây luôn là bài toán khó đối với ngành điện. Trong khi đó vào mùa mưa lũ, thường xảy ra các sự cố trên lưới điện như: Ðổ cột, đứt dây, cây đổ vào đường dây... gây mất ổn định lưới điện, làm tăng tổn thất điện năng. Trong khi đó, hoạt động sửa chữa, thay dây, khắc phục sự cố cũng dẫn tới việc phải đóng mạch vòng các đường dây liên thông giữa các huyện, điều này cũng đã ảnh hưởng đến tổn thất về điện năng. Tại một số khu vực nông thôn, hệ thống lưới điện áp chưa đảm bảo, gây tổn thất kỹ thuật là không thể tránh khỏi.

Trên cơ sở đánh giá cụ thể những nguyên nhân gây tổn thất điện năng, Công ty Ðiện lực Ðiện Biên đã thành lập Tiểu ban giảm tổn thất điện năng, Phòng Kiểm tra giám sát điện năng tại Ðiện lực và các tổ kiểm tra tại các chi nhánh điện. Qua đó, giám sát xây dựng chương trình giảm tổn thất từ Ðiện lực đến các đơn vị. Nhằm đảm bảo công tác vận hành hiệu quả, hạn chế tối đa sự cố lưới điện, đơn vị còn tiến hành phân cấp trách nhiệm thực hiện công tác khoán quản đến từng công nhân nhằm nâng cao tinh thần tự giác, chủ động sáng tạo trong vận hành từng thiết bị, đường dây. Ðặc biệt là chú trọng công tác thay thế công tơ, trong đó tập trung trọng điểm cho các khu vực phụ tải cao là TP. Ðiện Biên Phủ và 2 huyện: Ðiện Biên, Tuần Giáo.

Ngoài việc chỉ đạo các đơn vị tiến hành sửa chữa, hiệu chỉnh công tơ, cải tạo lưới điện... Công ty Ðiện lực Ðiện Biên còn yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp để đảm bảo quản lý, vận hành lưới điện an toàn, ổn định, phấn đấu hạn chế thấp nhất về tổn thất điện năng. Ðồng thời, phối hợp với các đơn vị tư vấn tính toán xác định vị trí đặt tụ bù hạ thế trên lưới điện do Công ty quản lý và đưa hệ thống tụ bù vào vận hành. Cụ thể là phối hợp Công ty lưới điện Cao thế miền Bắc (NGC) để điều chỉnh điện áp, vận hành tối ưu tại Trạm 110kv Ðiện Biên và Trạm 110kv Tuần Giáo. Qua đó, các đơn vị lập phương án xử lý các trạm biến áp vận hành quá tải và non tải, cân pha cân tải trong giờ cao điểm, thường xuyên phối hợp với tiểu ban chống tổn thất điện năng của Ðiện lực và các phòng ban chức năng tổ chức triển khai chương trình giảm tổn thất điện năng; theo dõi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tổn thất của các Ðiện lực, tính toán tổn thất điện năng bằng chương trình PSS/ADEPT.

Bằng những giải pháp cụ thể và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên, trong thời gian tới Công ty Ðiện lực Ðiện Biên tiếp tục củng cố lưới điện, chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”.

Mai Phương
Bình luận