Xây dựng nông thôn mới ở Pú Hồng

08:37 - Thứ Tư, 16/10/2019 Lượt xem: 11368 In bài viết

ĐBP - Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Pú Hồng (huyện Ðiện Biên Ðông) đã đạt một số kết quả quan trọng: Bộ mặt nông thôn vùng cao có khởi sắc nhất định; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Song thực tế, chất lượng tiêu chí đã đạt vẫn ở mức thấp; hiện chưa có bản nào đạt chuẩn NTM; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn chậm, chưa có các mô hình sản xuất được triển khai tới người dân; liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế; an ninh, trật tự an toàn xã hội còn là vấn đề nan giải...

Người dân xã Pú Hồng (huyện Ðiện Biên Ðông) trao đổi hàng hóa.

Trước thực trạng đó, Ðảng ủy, UBND xã Pú Hồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong xây dựng NTM; đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí NTM trên địa bàn. Ban lãnh đạo xã Pú Hồng chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tìm ra những nguyên nhân khó khăn, vướng mắc trong xây dựng NTM để có các giải pháp khắc phục hữu hiệu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những vướng mắc được xác định như: Ðiểm xuất phát xây dựng NTM của xã rất thấp; địa hình phức tạp, chia cắt; diện tích đất nông nghiệp ít; cơ sở hạ tầng kém phát triển; chất lượng nguồn nhân lực tương đối thấp... Ngoài ra, một số văn bản hướng dẫn liên quan đến xác định kết quả, mức độ đạt được của các nội dung, tiêu chí trong Bộ Tiêu chí xã NTM có sự thay đổi giữa giai đoạn 2016 - 2020 với giai đoạn 2010 - 2015 nên ảnh hưởng đến mức độ đạt được của từng nội dung, tiêu chí; công tác tuyên truyền về xây dựng NTM chưa được thực hiện bài bản, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng NTM còn hạn chế, lúng túng. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ sở chưa thực sự quyết liệt, sâu sát, quyết tâm trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM...

Ông Mùa A Sùng, Chủ tịch UBND xã Pú Hồng cho biết: Tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế trong xây dựng NTM, Ban Chấp hành Ðảng bộ xã đã ban hành riêng 1 nghị quyết lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, HÐND xã ban hành 1 nghị quyết. Trên cơ sở mục tiêu Nghị quyết Ðảng bộ xã đề ra, UBND xã đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch và các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM theo giai đoạn và từng năm. Cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM và Ban Quản lý xây dựng NTM của xã, 17/17 bản trên địa bàn xã đã thành lập Ban Phát triển bản do bí thư chi bộ bản làm trưởng ban. Ðây là yếu tố rất quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Từ việc xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và giao cho mỗi cá nhân, tổ chức đảm nhiệm phần việc, tiêu chí cụ thể, theo dõi, đánh giá các tiêu chí hàng năm, từ đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, Pú Hồng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là người dân trên loa phát thanh. Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, xã đẩy mạnh xây dựng hạ tầng nông thôn, từ năm 2015 - 2018, xã Pú Hồng được UBND huyện phân bổ các nguồn vốn như vốn đầu tư xây dựng (trên 22,5 tỷ đồng), vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (hơn 807 triệu đồng). Ðặc biệt là trong quá trình đó, xã không để xảy ra tình trạng nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản. Các cấp ủy Ðảng, chính quyền tập trung lãnh đạo nhân dân từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương; xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có năng suất, hiệu quả kinh tế cao; triển khai các mô hình khuyến nông hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Sau 10 năm xây dựng NTM, Pú Hồng đã đạt 6/19 tiêu chí về: Quy hoạch, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, lao động việc làm, y tế. Còn lại các tiêu chí như: Giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, an ninh trật tự... vẫn chưa đạt.

Với mục tiêu đến năm 2020, xã Pú Hồng sẽ có 10 bản trở lên đạt NTM và đạt 12/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo dưới 66%, xây dựng NTM của xã phía trước còn nhiều khó khăn, trở ngại đòi hỏi sự chung tay, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền và người dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: Mai Phương
Bình luận

Tin khác