Ðộng lực mới cải thiện môi trường kinh doanh

08:39 - Thứ Sáu, 11/10/2019 Lượt xem: 8449 In bài viết

ĐBP - Trong những năm qua, tỉnh Ðiện Biên đã có nhiều nỗ lực để cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. UBND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh như: Ban hành Quyết định số 176/QÐ-UBND ngày 9/3/2014 về phê duyệt Ðề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ðiện Biên; xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; Triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức chấm điểm, đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính... Kết quả của những nỗ lực trên đã được thể hiện qua việc Ðiện Biên liên tục cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng PCI, từ vị trí thấp nhất trong năm 2014 lên vị trí 47/63 tỉnh thành vào năm 2018.

Tuy nhiên, điểm tổng hợp PCI năm 2018 của tỉnh chỉ tăng nhẹ, từ 60,57 lên 61,77 điểm so với năm 2017 và chỉ hơn điểm số của các tỉnh top cuối của nhóm trung bình khoảng 2 điểm. Ðiểm số này nếu so với các tỉnh trong nhóm thì có một khoảng cách rất ngắn. Do đó, nếu Ðiện Biên không tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, sẽ có nguy cơ không theo kịp các địa phương khác và tụt hậu. Vì vậy, cần phải tìm ra một giải pháp hiệu quả để thúc đẩy năng lực, cải thiện chất lượng điều hành kinh tế của toàn tỉnh một cách đồng bộ và quyết liệt hơn trong việc xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo bước chuyển biến đột phá phục vụ cho mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. UBND tỉnh đã xác định, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Ðiện Biên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tỉnh trong thời gian tới.

Với kỳ vọng tạo bước đột phá hơn nữa về cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, ngày 3/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 821/QÐ-UBND về việc phê duyệt ban hành Ðề án “Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương tỉnh Ðiện Biên - DDCI”. Qua đó, nhằm đánh giá khách quan thông qua khảo sát ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tỉnh về năng lực của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các sở, ban, ngành trên khía cạnh điều hành kinh tế và được kỳ vọng đây sẽ là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả để tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ngành, địa phương. Từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương sử dụng 8 chỉ số cho khối các sở, ban, ngành gồm: tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở ban ngành, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự và vai trò của người đứng đầu sở, ban, ngành. Còn 9 chỉ số cho khối các địa phương gồm 8 chỉ số thành phần như khối các sở, ngành vào bổ sung thêm chỉ số tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất. Các tiêu chí được lựa chọn phải đảm bảo có tính bao quát, có tính chất đại diện, có ý nghĩa, có khả năng so sánh được và có thể giúp lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương nhận thức được và định hướng cải thiện môi trường kinh doanh theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Quá trình khảo sát được thực hiện qua 3 hình thức: Bằng thư tín qua đường bưu điện; trực tuyến trên hòm thư trực tuyến kiểm soát đồng thời bởi đơn vị tư vấn và cơ quan chủ trì; trực tiếp tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị, thành phố và thực tế tại một số doanh nghiệp nhằm xác thực thông tin và kiểm soát chất lượng. Kết quả đạt được từ việc khảo sát, đánh giá thông qua bộ chỉ số DDCI sẽ là một giải pháp mang tính hiệu quả và đồng bộ để cải thiện chất lượng điều hành kinh tế của toàn tỉnh, giúp Ðiện Biên bứt phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư trong những năm tiếp theo.

Có thể thấy, để duy trì những kết quả đã đạt được và tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Bộ chỉ số DDCI được xây dựng với kỳ vọng cải thiện chất lượng điều hành kinh tế từ cấp sở, ban, ngành và địa phương qua đó đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Với phương pháp nghiên cứu và triển khai khoa học, rõ ràng; mục tiêu cụ thể và lộ trình triển khai hợp lý, với sự trợ giúp và đóng góp về mặt kỹ thuật của các chuyên gia PCI - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, DDCI sẽ là một trong những công cụ hiệu quả trong việc đánh giá, cải thiện chất lượng điều hành kinh tế cấp cơ sở, tạo đột phá trong việc nâng cao chất lượng điều hành kinh tế toàn tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Ngân Anh (Văn phòng UBND tỉnh)
Bình luận

Tin khác