Chậm quyết toán các dự án hoàn thành

08:41 - Thứ Sáu, 04/10/2019 Lượt xem: 11506 In bài viết

ĐBP - Quyết toán dự án, công trình là khâu cuối cùng và rất quan trọng trong công tác đầu tư. Thế nhưng hiện nay toàn tỉnh còn rất nhiều dự án, công trình đã hoàn thành nhưng chậm quyết toán; thậm chí có những dự án đã hoàn thành cách đây từ 5 - 15 năm nhưng chủ đầu tư vẫn chưa nộp báo cáo quyết toán về cơ quan tài chính.

Tuyến đường Nà Nhạn - Mường Phăng khởi công năm 2014, hoàn thành năm 2018, nằm trong danh mục các dự án chậm quyết toán. Ðến thời điểm này, đơn vị chủ đầu tư vẫn đang hoàn thiện các thủ tục để quyết toán. Ảnh: Phạm Trung

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh, cơ quan tài chính các cấp đã quan tâm, bố trí thời gian, cán bộ để thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành. Ðồng thời, đôn đốc, phối hợp giải quyết vướng mắc, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, ban quản lý dự án về công tác quyết toán dự án hoàn thành. Theo thống kê của Sở Tài chính, từ tháng 1 - 6/2019, toàn tỉnh đã quyết toán được 168 dự án hoàn thành với tổng mức đầu tư được phê duyệt 751,455 tỷ đồng, tổng giá trị phê duyệt quyết toán 748,412 tỷ đồng. Trong đó, có 41 dự án do cấp tỉnh phê duyệt và 127 dự án do cấp huyện phê duyệt.

Tuy nhiên, số dự án, công trình đã hoàn thành chưa gửi báo cáo quyết toán về cơ quan tài chính vẫn còn tồn đọng lớn với 385 dự án, trong đó: Số dự án, công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh 145 dự án; thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện, thị xã, thành phố 240 dự án. Ðặc biệt, có 92 dự án hoàn thành từ năm 2005 - 2014 chưa nộp báo cáo quyết toán.

Bà Triệu Thị Trường, Trưởng phòng Quản lý Ðầu tư (Sở Tài chính) cho biết: Nguyên nhân dẫn đến chậm quyết toán các dự án hoàn thành là do một số đơn vị được giao chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư dự án đã hoàn thành nhưng chưa thực sự quan tâm tới công tác lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Ðối với chủ đầu tư các dự án hoàn thành trước năm 2014, năng lực tổng hợp hồ sơ, lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành còn yếu; một số chủ đầu tư không đủ năng lực quản lý các dự án. Một số dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng trong quá trình thi công do chế độ, chính sách, giá cả thay đổi, các chủ đầu tư đang thực hiện điều chỉnh dự toán, trình phê duyệt điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư nên chưa lập được báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư chưa tích cực phối hợp với cơ quan tài chính các cấp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành dẫn đến mất nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ, thống nhất kết quả thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán; cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng còn nhiều bất cập, thường xuyên thay đổi một số nội dung. Ðơn cử Dự án “Nâng cấp đường Trại Bò - Sư Lư - Chiềng Sơ và Mường Luân - Luân Giói (huyện Ðiện Biên Ðông) với tổng mức đầu tư 340 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hoàn thành năm 2014 đến nay đơn vị chủ đầu tư dự án vẫn chưa nộp báo cáo quyết toán dự án cho cơ quan tài chính để thực hiện quyết toán dự án.

Ban quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh là đơn vị chủ đầu tư nhiều công trình, dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Ðến nay, đơn vị này còn 3 dự án giao thông trọng điểm chưa được quyết toán, đó là: Dự án đường Mường Lay - Nậm Nhùn (hoàn thành năm 2015); Dự án đường Chà Tở - Mường Tùng (hoàn thành năm 2015); Dự án Ðường Nà Nhạn - Mường Phăng (hoàn thành năm 2018), tổng mức đầu tư 3 dự án trên là 1.400 tỷ đồng. Ông Tô Trọng Thiện, Giám đốc Ban quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh cho biết: 2 dự án Ðường Nà Nhạn - Mường Phăng và Chà Tở - Mường Tùng, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông đã nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan tài chính để thực hiện quyết toán. Tuy nhiên, theo thông tư mới của Bộ Tài chính, riêng phần giải phóng mặt bằng yêu cầu UBND cấp huyện phải quyết toán riêng nên chủ đầu tư phải tách ra để gửi về UBND 2 huyện: Ðiện Biên và Mường Chà để quyết toán riêng. Ðến nay, các đơn vị cấp huyện vẫn chưa quyết toán xong và chưa có hồ sơ, số liệu gửi cho đơn vị chủ đầu tư để gửi lên Sở Tài chính thực hiện quyết toán chung cho cả dự án. Ðối với Dự án Ðường Mường Lay - Nậm Nhùn, công tác quyết toán chậm là do năm 2014, UBND tỉnh có quyết định cho phép điều chỉnh dự án nhưng trong quá trình điều chỉnh, năm 2018 Sở Kế hoạch và Ðầu tư có văn bản chính thức trả lời tỉnh không còn vốn nên không thể triển khai dự án và xác định khối lượng thực tế để nghiệm thu. Do đó, Ban quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh phải sàng lọc lại để cho khớp với giá trị dự toán ban đầu được duyệt. Mặt khác, nhà thầu thi công không phối hợp với đơn vị chủ đầu tư trong quá trình thực hiện quyết toán. Ðối với dự án này, đơn vị chủ đầu tư phấn đấu quyết toán xong trong tháng 10/2019, nếu nhà thầu vẫn không phối hợp thì chủ đầu tư sẽ đơn phương quyết toán theo đúng quy định. 

Phạm Trung
Bình luận

Tin khác