Chậm giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

08:22 - Thứ Sáu, 20/09/2019 Lượt xem: 10439 In bài viết

ĐBP - Năm 2019, mặc dù được phân bổ từ đầu năm nhưng đến nay việc thực hiện giải ngân các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp, nhất là nguồn vốn sự nghiệp.

Nhiều tuyến đường bê tông liên bản trên địa bàn xã Mường Luân (huyện Ðiện Biên Ðông) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới.

Năm 2019, tỉnh Ðiện Biên được Trung ương phân bổ 905,987 tỷ đồng thực hiện 2 chương trình MTQG là Chương trình Giảm nghèo bền vững (590,058 tỷ đồng) và Chương trình Xây dựng nông thôn mới (315,929 tỷ đồng). Ðến hết tháng 8/2019, tỷ lệ giải ngân vốn các chương trình MTQG đạt 43,63%. Trong đó: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt 48,99%; vốn sự nghiệp đạt 23,81%. Ðối với nguồn vốn đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố có thể đảm bảo giải ngân 100% trước ngày 31/12/2019. Riêng nguồn vốn sự nghiệp, các huyện giao cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư và thông thường phải đến quý IV các đơn vị chủ đầu tư mới bắt đầu công tác giải ngân, thanh toán vốn nên tỷ lệ giải ngân những quý đầu năm đạt thấp. Ðến nay, tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt 32,08%; Chương trình Xây dựng nông thôn mới đạt 11,12%. Một số huyện tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp nông thôn mới đạt rất thấp như: Huyện Mường Chà giải ngân 0,65/6,28 tỷ đồng (đạt 1,03%); huyện Mường Ảng giải ngân 0,54/5,384 tỷ đồng (1%).

Ông Thái Bình Hưng, Trưởng phòng Quản lý ngân sách (Sở Tài chính) cho biết: Năm 2019, nguồn vốn các chương trình MTQG được Trung ương, UBND tỉnh phân bổ ngay từ đầu năm để các địa phương chủ động triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp, nhất là nguồn vốn sự nghiệp của các chương trình. Theo quy trình, sau khi UBND tỉnh phân bổ vốn thì UBND các huyện, thị xã, thành phố lại tiếp tục phân bổ chi tiết cho từng xã, từng chương trình và hạng mục cụ thể. Sau đó, các cơ quan, đơn vị được giao vốn mới tiến hành các bước để triển khai thực hiện. Ðể đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình MTQG, Sở Tài chính thường xuyên thông báo về tỷ lệ giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu để các đơn vị như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (được giao thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (được giao thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững) đôn đốc các địa phương có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn.

Năm 2019, huyện Tủa Chùa được phân bổ 123,149 tỷ đồng thực hiện các chương trình MTQG. Ðến nay, tỷ lệ giải ngân vốn của huyện đạt 34,5% kế hoạch vốn. Trong đó: Vốn đầu tư phát triển đạt 39,75% và vốn sự nghiệp đạt 9,1%. Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp đạt thấp do các công trình sửa chữa giao thông phải đợi hết mùa mưa, thủy lợi phải đợi khi vụ lúa mùa kết thúc mới triển khai thi công; các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới do các xã làm chủ đầu tư phải đợi hết mùa mưa, ít dịch bệnh mới tiến hành. Ðến nay, các dự án hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế cho người dân tại 100% xã, thị trấn đang được các đơn vị chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa cho biết:  Năm nay, nguồn vốn các chương trình MTQG được UBND tỉnh phân bổ ngay từ đầu năm nên UBND huyện chủ động được nguồn vốn, xây dựng kế hoạch phân bổ vốn tới các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện. Song đến nay tỷ lệ giải ngân vốn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Từ nay đến cuối năm, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư đề ra những giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tăng tỷ lệ giải ngân vốn. Ðối với nguồn vốn sự nghiệp, UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư là UBND các xã tập trung thực hiện các chương trình hỗ trợ sản xuất, phát triển sinh kế cho người dân đảm bảo đúng thời gian và quy định. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn được giao hỗ trợ các xã tạo điều kiện, cử cán bộ tăng cường giúp xã triển khai các chương trình dự án. Phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ giải ngân vốn các chương trình MQTG đảm bảo kế hoạch đề ra.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác