Nhiều vướng mắc tại Dự án Khu nhà ở Tân Thanh

09:11 - Thứ Năm, 12/09/2019 Lượt xem: 11511 In bài viết

ĐBP - Dự án Khu nhà ở Tân Thanh (sau đây gọi tắt là Dự án) nằm trên địa bàn 2 phường: Tân Thanh và Him Lam (TP. Ðiện Biên Phủ), được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2013. Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng khu nhà ở hiện đại với những tiện ích tốt nhất; góp phần thúc đẩy sự phát triển dịch vụ, du lịch và giải quyết vấn đề nhà ở, lao động, việc làm cho người dân trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ… Tuy nhiên, hiện nay còn một số vướng mắc kéo dài liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; hỗ trợ tái định cư; công tác xác định giá đất; quy trình, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án… đã ảnh hưởng đến tiến độ và mục tiêu Dự án.

Dự án Khu nhà ở Tân Thanh đã hoàn thành phần hạ tầng cơ sở, tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định 826/QÐ-UBND ngày 17/10/2013 và điều chỉnh theo Quyết định 634/QÐ-UBND ngày 10/5/2016 (tuy nhiên hiện nay quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đang gặp vướng mắc), do Công ty cổ phần Ðầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường làm chủ đầu tư. Theo Quyết định 826, dự án có tổng mức đầu tư hơn 364,384 tỷ đồng; trong đó giai đoạn I (xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật) hơn 94,977 tỷ đồng và giai đoạn II (phần kiến trúc) hơn 269,407 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án 76 tháng và kết thúc vào tháng 11/2018; trong đó giai đoạn I phải hoàn hành trong tháng 11/2015 và giai đoạn 2 là tháng 11/2018. Còn theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư thì dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn I (xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật) là hơn 73,1 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác; thời gian thực hiện hoàn thành dự án giai đoạn I trong năm 2018 và giai đoạn II (xây dựng công trình kiến trúc gồm nhà ở, các công trình công cộng và dịch vụ thương mại) hoàn thành trong quý II/2020.

Tổng quỹ đất giao thực hiện Dự án là 49.120m2. Do đất thực hiện dự án chưa được giải phóng mặt bằng nên dự án là trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất. Ðể dự án hoàn thành đúng tiến độ, ngày 24/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2659/UBND-TH về việc khẩn trương triển khai các công việc còn lại của Dự án; giải quyết dứt điểm vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; đồng thời giao các cơ quan, đơn vị có liên quan tính toán khối lượng xây dựng và tổ chức nghiệm thu hoàn thành giai đoạn I; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức hoàn tất hồ sơ, thủ tục xác định giá đất cụ thể đối với Dự án để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.

Ðến nay cơ bản các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án đã hoàn thành; song vẫn còn nhiều tồn tại, vướng mắc chưa được giải quyết. Cụ thể, tại thông báo số 30/TB-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Lê Thành Ðô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Dự án nêu rõ những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; hỗ trợ tái định cư; công tác xác định giá đất; quy trình, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án… Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện, nhưng kết quả giải quyết còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là do Dự án được thực hiện kéo dài nhiều năm, cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật có nhiều thay đổi; đặc biệt việc chuyển tiếp của Luật Ðầu tư 2005 sang Luật Ðầu tư 2014 và Luật Ðất đai 2003 sang Luật Ðất đai 2013. Tính chủ động, sự phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện dự án còn nhiều hạn chế…

Ðể đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND TP. Ðiện Biên Phủ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 8/2019. Ðối với việc định giá đất, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và hoàn thành trong tháng 7/2019. Về quy trình thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì phối hợp Sở Xây dựng tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh trong tháng 7/2019. Sở Xây dựng rà soát tổng thể các khu vực dự án, đảm bảo tiêu chí, nguyên tắc được chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở trong tháng 8/2019. Ðơn vị chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tài liệu cung cấp theo yêu cầu của các sở, ngành, địa phương trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ trên.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phi Sông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư thì đến hết tháng 7/2019, Sở chưa nhận được báo cáo về kết quả công tác giao mặt bằng cho nhà đầu tư; công tác định giá đất vẫn chưa được xác định cụ thể, chưa có kết quả. Vì vậy, Sở chưa đủ cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Ðối với nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo Quyết định 634. Tại điều 2 của Quyết định này ghi rõ: “Căn cứ quyết định này, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã không triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng quy định. Cụ thể, nhà đầu tư đã không làm đúng quy định tại điều 10, điều 24 và điều 26 của Nghị định 59/2015/NÐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Do đó, Kiểm toán Nhà nước sau khi tiến hành kiểm toán đã có kết luận: Chi phí xây dựng phần cơ sở hạ tầng chỉ thực hiện khái toán theo khối lượng, nhưng không có hồ sơ, tài liệu để xác định các đơn giá áp dụng; đồng thời đến tháng 6/2017, chủ đầu tư chưa thực hiện lập, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình làm cơ sở triển khai thực hiện dự án theo quy định. Và đến hết tháng 7/2019, chủ đầu tư vẫn không có hồ sơ thiết kế, dự toán được thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Liên quan đến vấn đề chưa có kết quả công tác định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả lời rằng: Hiện tại dự án đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư do điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thuê đơn vị tư vấn thực hiện điều tra, xác định giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất đối với dự án.

Ðể đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án đi vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả sau đầu tư, đảm bảo quyền lợi của người dân, nhà đầu tư cần sớm hoàn thiện việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán theo quy định. Kết quả thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán sẽ là cơ sở để triển khai dự án theo quy định.

Bài, ảnh: Phong Vân
Bình luận

Tin khác