Hỗ trợ hộ nghèo con giống phát triển sản xuất

10:41 - Thứ Ba, 27/08/2019 Lượt xem: 8182 In bài viết

ĐBP - Ngày 26/8, Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Tủa Chùa tổ chức nghiệm thu chất lượng dê giống và thanh toán số tiền còn lại mua con giống cho các hộ tham gia mô hình nuôi dê sinh sản ở 2 xã: Trung Thu và Tả Phìn thuộc tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn; các thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135/CP). Trước đó (tháng 7/2019) người dân tham gia mô hình đã được ứng 70% tiền mua con giống, sau khi nghiệm thu đạt kết quả được thanh toán số tiền còn lại.

Người dân tham gia mô hình nuôi dê sinh sản tại thôn Trung Phàng Khổ (xã Trung Thu) cân dê giống để nghiệm thu.

Tại xã Trung Thu, mô hình nuôi dê được thực hiện tại thôn Trung Phàng Khổ với 19 hộ tham gia (11 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo và 3 hộ thoát nghèo), tổng số dê giống được nghiệm thu 84 con với tổng kinh phí được thanh toán hơn 250,4 triệu đồng. Xã Tả Phìn triển khai mô hình tại thôn Tủa Chử Phùng với 19 hộ tham gia (11 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo và 5 hộ thoát nghèo), tổng số dê được nghiệm thu 82 con, tổng số tiền thanh toán gần 247 triệu đồng. Được biết, các hộ tham gia mô hình được cán bộ Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Tủa Chùa hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, cấp vắc xin phòng bệnh; ngoài ra phải tự làm chuồng trại chăn nuôi đảm bảo, theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Tin, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác