Chuyển biến sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

08:38 - Thứ Hai, 19/08/2019 Lượt xem: 12503 In bài viết

ĐBP - Sau 10 năm (2010 - 2020) thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đến nay đều đạt và cơ bản đạt. Hạ tầng nông thôn ngày càng được đầu tư đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt; ý thức, trách nhiệm của người dân về xây dựng NTM được nâng cao.

 

Người dân cùng doanh nghiệp thi công tuyến đường bản Chua Ta A - trung tâm xã Tìa Dình (huyện Ðiện Biên Ðông).

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, trải qua 10 năm xây dựng NTM, đến nay toàn tỉnh đã có 18/116 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm 15,51% tổng số xã trên địa bàn tỉnh); 8 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 15 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 75 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; không có xã dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân đạt 9,8 tiêu chí/xã. Ðối với Ðề án Xây dựng NTM vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới 4 huyện: Ðiện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ và Mường Nhé đến hết năm 2018 đã có 5 xã đạt chuẩn và 2 xã cơ bản đạt chuẩn (đạt 100% mục tiêu Ðề án đến năm 2020 có 7 xã đạt chuẩn NTM); 1 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 21 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân đạt 9,03 tiêu chí/xã.

Với phương châm “không chấp nhận đói, nghèo; không trông chờ ỷ lại; không tự ti, thỏa mãn”, ngày 21/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1385/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở mục tiêu của Ðề án, UBND tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí thôn, bản NTM trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hết năm 2020 toàn tỉnh có 65 thôn, bản được công nhận thôn, bản NTM. Ðến nay, các huyện thuộc phạm vi Ðề án (Mường Nhé, Nậm Pồ, Ðiện Biên và Mường Chà) đã tiến hành rà soát xong thực trạng xây dựng NTM và đăng ký danh sách thôn, bản đạt chuẩn NTM đến năm 2020. Qua rà soát, tiêu chí NTM bình quân đạt từ 3,5 - 14 tiêu chí/thôn, bản. Ðến năm 2020, các huyện đã đăng ký 108 thôn, bản đạt chuẩn NTM. Trong đó, năm 2019 toàn tỉnh phấn đấu có 43 thôn, bản đạt chuẩn NTM (gồm: huyện Ðiện Biên 10 thôn, bản; Mường Chà 7 bản; Nậm Pồ 8 bản và Mường Nhé 18 bản).

Ðiện Biên Ðông là một trong những huyện 30a, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, đời sống vật chất, tinh thần người dân còn khó khăn. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay mặc dù chưa có xã nào đạt chuẩn NTM song Ðiện Biên Ðông là huyện dẫn đầu toàn tỉnh trong việc xóa xã dưới 5 tiêu chí NTM. Ðến thời điểm tháng 6/2018, toàn huyện vẫn còn 10 xã dưới 5 tiêu chí, nhưng đến hết năm 2018 chỉ còn 1 xã dưới 5 tiêu chí và đến nay không còn xã dưới 5 tiêu chí NTM. Qua tổng kết đánh giá, năm 2011 khi triển khai xây dựng NTM, bình quân tiêu chí của huyện chỉ đạt 1,54 tiêu chí/xã; hết năm 2018 đạt 8,08 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 11 triệu đồng/năm… Hiện nay, toàn huyện có 1 xã cơ bản đạt chuẩn NTM; 1 xã đạt 11 tiêu chí; 2 xã đạt 9 tiêu chí; 3 xã đạt 8 tiêu chí; 2 xã đạt 7 tiêu chí và 4 xã đạt 6 tiêu chí.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chánh Văn phòng Ðiều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh, cho biết: Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM và thực hiện các đề án xây dựng NTM ở các thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn, biên giới, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới; sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực. Ðời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao... Ðể đạt được những kết quả trên, trong quá trình triển khai, các địa phương đã lấy lợi ích của người dân làm trung tâm, lấy tiêu chí nâng cao thu nhập làm chủ đạo, từ đó phát huy vai trò chủ động của người dân trong xây dựng NTM. Từ năm 2011 đến nay, nguồn lực do nhân dân đóng góp gần 149 tỷ đồng. Con số này so với các tỉnh, thành khác không cao, nhưng đối với tỉnh khó khăn như Ðiện Biên thì đó là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Bài, ảnh: Quốc Huy
Bình luận

Tin khác