Nhiều chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước chưa đạt dự toán

09:03 - Thứ Tư, 14/08/2019 Lượt xem: 9567 In bài viết
ĐBP - Thực hiện dự toán HÐND tỉnh giao thu ngân sách Nhà nước năm 2019 trên địa bàn là hơn 1.196 tỷ đồng, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã triển khai, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thu thuế, đôn đốc nợ đọng thuế... Ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm là 596 tỷ đồng, đạt 49,82% kế hoạch dự toán giao. Bên cạnh một số chỉ tiêu giao thu đạt cao thì vẫn còn nhiều chỉ tiêu đạt thấp dẫn đến công tác thu ngân sách những tháng đầu năm chưa đạt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.

Theo thống kê, trong số 19 chỉ tiêu giao thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh có một số khoản thu đạt cao, vượt dự toán như: Thu tiền sử dụng đất đạt 64,8% dự toán HÐND tỉnh giao; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 84,4%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 125%... Song vẫn còn nhiều chỉ tiêu đạt thấp. Ðiển hình như chỉ tiêu thu từ doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý tính đến hết tháng 6/2019, ngành Thuế mới thu được 5,5 tỷ đồng (đạt 27,5% dự toán giao). Kết quả từ khu vực này đạt thấp là do số thu của một số doanh nghiệp được điều chuyển hạch toán sang khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch tổng hợp Ðiện Biên, Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm He, Công ty Cổ phần Ðường bộ II Ðiện Biên). Tương tự, chỉ tiêu thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh chỉ đạt 137,5 tỷ đồng (đạt 35,9% dự toán HÐND tỉnh giao). Nguyên nhân do hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là vừa và nhỏ, hoạt động cầm chừng, hiệu quả kinh tế chưa cao. Ngoài ra, còn các chỉ tiêu đạt thấp như: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý; thuế bảo vệ môi trường; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác…

Cùng với một số chỉ tiêu giao thu đạt thấp, thì công tác thu thuế ở các huyện, thị xã, thành phố cũng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nguồn thu đạt thấp. Tính đến hết tháng 6, có 6/10 huyện, thị và thành phố đạt dưới 50% dự toán thu của tỉnh giao. Ðiển hình, huyện Ðiện Biên ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 43 tỷ đồng (bằng 44,33% dự toán tỉnh giao). Huyện Tuần Giáo, thu trên địa bàn ước thực hiện 21,9 tỷ đồng (bằng 47,61% dự toán tỉnh giao). Huyện Ðiện Biên Ðông, ước thực hiện 5,1 tỷ đồng (đạt 40,8%)… Nguyên nhân chung dẫn đến công tác thu thuế Nhà nước tại các huyện đạt thấp là nhiều nguồn thu khó thu hoặc đạt rất thấp, như: thu thuế khai thác khoáng sản, môi trường, thu từ lĩnh vực công thương. Trong khi đó, hầu hết các địa phương đều phụ thuộc vào nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, thế nhưng quỹ đất ngày càng hạn chế.

Trước tình hình trên, để hoàn thành và vượt chỉ tiêu HÐND tỉnh giao thu, UBND tỉnh đã chỉ đạo ban chỉ đạo thu, nộp ngân sách Nhà nước tỉnh, huyện, thị và thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Ngành Thuế, Hải quan tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh có hiệu quả đối với những hành vi trốn thuế, tập trung vào những địa bàn, những lĩnh vực có số thu lớn; rà soát lại một số lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ để điều chỉnh mức thuế cho phù hợp; rà soát những khoản nợ tồn đọng, những khoản nợ của quyết toán thuế từ năm 2018 trở về trước để thu hồi nộp ngân sách Nhà nước. Ðặc biệt, không để phát sinh thêm số nợ thuế trong 6 tháng cuối năm; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thu hồi kịp thời các khoản thu theo kết luận của thanh tra, kiểm toán; các khoản thanh lý tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất; tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính. Cục Thuế tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan tổng hợp (Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Tài chính); các cơ quan chủ quản đầu tư, chủ đầu tư có các chương trình, dự án lớn (Sở Giao thông - Vận tải, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và các cơ quan thanh toán vốn (Kho bạc Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển) để nắm bắt tình hình bố trí vốn đầu tư, kế hoạch điều hành ngân sách, giải ngân các nguồn vốn. Từ đó có cơ sở và biện pháp thu kịp thời các khoản thu, nhất là thu hồi nợ thuế. Ðối với các huyện, thị, thành phố trên cơ sở mức giao thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, báo cáo HÐND cùng cấp đề ra các giải pháp tích cực đẩy nhanh tiến độ huy động các nguồn thu vào ngân sách.

Thành Ðạt
Bình luận

Tin khác