Kết quả bước đầu Dự án Sản xuất giống cá lăng chấm

09:06 - Thứ Sáu, 02/08/2019 Lượt xem: 10121 In bài viết
ĐBP - Dự án khoa học “Ứng dụng Công nghệ sản xuất giống cá lăng chấm” được Trung tâm Thủy sản tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện từ tháng 4/2017. Qua đánh giá, bước đầu dự án thành công, mang lại hiệu quả tích cực.

 

Cán bộ Trung tâm Thủy sản tỉnh kiểm tra sự phát triển của cá lăng chấm. Ảnh: C.T.V

Dự án được triển khai trong 2 năm (từ tháng 4/2017 - 4/2019) tại Trung tâm Thủy sản tỉnh, tổng kinh phí thực hiện trên 500 triệu đồng. Trong thời gian thực hiện Dự án sẽ sản xuất được từ 20.000 - 30.000 con cá lăng chấm giống cỡ 10 - 12cm. Ðến nay, sau hơn 2 năm triển khai, Dự án đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, qua kiểm tra cho thấy, cá lăng chấm tại ao ương giống đạt 10.866 con; tỷ lệ đẻ của cá cái đạt từ 57 - 100%; tỷ lệ thành thục đạt 76,6%; tỷ lệ sống từ cá bột lên cá hương đạt 50%, đạt chỉ tiêu đề ra và tỷ lệ sống từ cá hương lên cá giống đạt 60% đạt chỉ tiêu đề ra (60%).

Ông Nguyễn Ðình Kỳ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết: Trung tuần tháng 6/2019, Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh đã tổ chức nghiệm thu kết quả Dự án. Qua nghiệm thu cho thấy, mặc dù còn một số khó khăn, hạn chế như: Tỷ lệ cá đực thấp, lấy sẹ thụ tinh cho trứng cá cái phải mổ ảnh hưởng lớn tới quá trình thụ tinh, tỷ lệ nở của trứng được thụ tinh còn thấp do thời gian ấp nở kéo dài 63 - 72 giờ, điều kiện khí hậu của tỉnh có khác biệt so với các tỉnh miền xuôi đó là chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn dẫn dến tỷ lệ nở chưa cao. Tuy nhiên, kết quả Dự án đạt được khá thành công với nhiều chỉ tiêu đạt cao so với mục tiêu đề ra. Việc sản xuất giống cá lăng chấm được coi là hướng đi mới của Trung tâm Thủy sản bên cạnh sản xuất những loài cá truyền thống khác. Bởi vậy, trong thời gian tới, Trung tâm Thủy sản tỉnh lưu giữ đàn cá bố mẹ, mua thêm cá đực ngoài tự nhiên, các cơ sở sản xuất giống thủy sản, xây dựng nâng cấp hệ thống ấp trứng làm giảm ảnh hưởng của môi trường đến quá trình ấp nở trứng tiếp tục sản xuất giống cá lăng chấm nhằm nâng cao các chỉ tiêu còn hạn chế. Từ đó, hoàn thiện quy trình sản xuất, cung cấp giống cá lăng chấm cho nhu cầu người nuôi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, chuyển giao quy trình sản xuất giống cá lăng chấm cho các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh.

Cá lăng chấm là loại cá có giá trị thương phẩm cao và đang có nguy cơ tuyệt chủng. Bởi vậy, thành công trong việc sản xuất cá lăng chấm giống bằng phương pháp nhân tạo sẽ mở ra triển vọng mới cho nghề nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Không chỉ góp phần đưa giống vật nuôi mới có chất lượng và hiệu quả cao vào sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nuôi thủy sản, mà còn giúp người chăn nuôi có thể chủ động về con giống để phát triển nuôi thương phẩm trên diện rộng, góp phần bảo tồn nhiều loài thủy sản quý hiếm. Từ đó, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người nuôi thủy sản, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ðức Huy
Bình luận