Xã biên giới khó đạt nông thôn mới

09:09 - Thứ Hai, 08/07/2019 Lượt xem: 8236 In bài viết

ĐBP - Ngày 9/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1573/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Ðiện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020. Ðề án được xây dựng trên địa bàn 29 xã biên giới, thuộc 4 huyện: Ðiện Biên (12 xã), Mường Chà (3 xã), Nậm Pồ (8 xã) và Mường Nhé (6 xã). Mục tiêu của Ðề án là đến năm 2020 có 7 xã đạt 19/19 tiêu chí; 3 xã đạt 16 tiêu chí; 5 xã đạt 13 tiêu chí; 5 xã đạt 12 tiêu chí; 7 xã đạt 11 tiêu chí; 2 xã đạt 10 tiêu chí (không còn xã dưới 10 tiêu chí). Tuy nhiên, đến nay, sau gần 3 năm triển khai thực hiện, nhiều xã mới chỉ đạt được 5 tiêu chí, trong khi thời gian thực hiện chỉ còn hơn 1 năm.

 

Hiện nay tiêu chí giao thông của xã Mường Lói (huyện Ðiện Biên) chưa đạt do thiếu vốn. Trong ảnh: Ðường bê tông thuộc địa phận bản Lói, xã Mường Lói.

Mục tiêu đến năm 2020, cùng với 4 xã: Phìn Hồ, Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ); Chung Chải, Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) thì xã Mường Lói (huyện Ðiện Biên) phải đạt 12/19 tiêu chí trở lên. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 6/2019, xã Mường Lói mới chỉ đạt 5 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, tỷ lệ lao động có việc làm và an ninh trật tự xã hội.

Ông Lò Văn Siêng, Chủ tịch UBND xã Mường Lói cho biết: Là xã xuất phát điểm thấp (tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chiếm 46,1%), chủ yếu sản xuất nông nghiệp; trình độ dân trí còn hạn chế, một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước… đã ảnh hưởng không nhỏ đến xây dựng NTM. Hiện nay xã còn 8 tiêu chí mới chỉ đạt một số nội dung nhỏ và 6 tiêu chí chưa đạt được nội dung nào, gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất và văn hóa. Ðây là những tiêu chí khó thực hiện. Ðiển hình là tiêu chí về thu nhập. Nguồn thu của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hiện nay thu nhập bình quân đầu người 6,1 triệu đồng/năm, trong khi để hoàn thành được tiêu chí này thì theo quy định đến năm 2019 phải đạt 33 triệu đồng/người và đến năm 2020 phải đạt 36 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư còn thiếu, một số dự án đòi hỏi nguồn vốn lớn trong khi nguồn huy động trong nhân dân gần như không có. Trong 6 tháng đầu năm 2019, xã mới nhận được gần 1 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Tương tự, xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) tính đến tháng 4/2019 cũng chỉ đạt được 5 tiêu chí (đạt 26,31%), gồm: Quy hoạch, cơ sở hạ tầng, lao động có việc làm, giáo dục - đào tạo và quốc phòng - an ninh. Ông Lỳ Ðồng Tá, Chủ tịch UBND xã Chung Chải cho biết: Nguyên nhân do năng lực cán bộ quản lý ban chỉ đạo xây dựng NTM xã còn yếu; phong tục tập quán người dân còn lạc hậu; địa hình chủ yếu đồi núi, dân cư phân tán, tỷ lệ hộ nghèo cao. Các dự án, công trình thực hiện theo các văn bản hướng dẫn, cơ chế mới nên UBND xã còn nhiều bỡ ngỡ dẫn đến việc thực hiện còn lúng túng. Mặc dù đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 10 tiêu chí nhưng thực tế triển khai rất khó. Hiện nay, xã Chung Chải có 6 tiêu chí đạt một số nội dung và còn 8 tiêu chí chưa đạt nội dung nào. Trong khi nguồn vốn phân bổ hàng năm cho xã thấp, chậm, vốn huy động trong nhân dân hạn chế.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tỉnh cho biết: Ðến nay, trong tổng số 29 xã biên giới thì có 5 xã đạt chuẩn và 2 xã cơ bản đạt chuẩn NTM; 1 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; còn lại 21 xã đạt từ 5 đến dưới 9 tiêu chí. Những xã đã đạt và cơ bản đạt chuẩn NTM hầu hết là những xã có điều kiện thuận lợi, như: Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Luông (huyện Ðiện Biên)… Những xã còn lại do xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao; trình độ năng lực quản lý, điều hành của cán bộ còn hạn chế… Bên cạnh đó, nhiệm vụ, khối lượng công việc lớn, trong khi nguồn vốn đầu tư phát triển trong 3 năm (2016 - 2018) chưa được phân bổ nên các địa phương khó khăn trong việc triển khai. Nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ 48 tỷ đồng nhưng công tác giải ngân chậm. Cụ thể, năm 2017 được phân bổ 30 tỷ đồng mới giải ngân được 56,98% kế hoạch; năm 2018 được phân bổ 18 tỷ đồng, giải ngân được 84,36% kế hoạch.

Bài, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác