Kết quả bước đầu trong xây dựng thôn, bản nông thôn mới

09:13 - Thứ Hai, 24/06/2019 Lượt xem: 10165 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Quyết định số 1385/QÐ-TTg, ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Ðề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020”, UBND tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hết năm 2020, toàn tỉnh có 65 thôn, bản được công nhận thôn, bản nông thôn mới.

 

Nhà văn hóa bản Mường Mươn 2, xã Mường Mươn được xây dựng bằng nguồn vốn NTM.

 “Ðề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020” tập trung 3 nội dung trọng tâm gồm: Xây dựng được mô hình sản xuất theo hướng liên kết, đem lại thu nhập, cải thiện đời sống của người dân; tập trung nguồn lực hỗ trợ các thôn, bản xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu (đường, điện, nước sạch, công trình thủy lợi nhỏ); nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ cấp cơ sở, đào tạo nghề cho người dân gắn với sản xuất. Theo mục tiêu của đề án, tại các xã thuộc phạm vi, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm ít nhất 5%; đến năm 2020, thu nhập của người dân tăng ít nhất từ 1,6 - 1,8 lần so với năm 2015. Căn cứ vào mục tiêu cụ thể của Ðề án, UBND tỉnh đã ra quyết định 135/QÐ-UBND, ngày 18/2/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên đến năm 2020 với 15 tiêu chí thuộc 4 nhóm: Hạ tầng kinh tế - xã hội; kinh tế -  tổ chức sản xuất; văn hóa - xã hội - môi trường và hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng điều phối Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết: Giai đoạn 2019 - 2020, tỉnh tổ chức thực hiện xây dựng thôn, bản nông thôn mới tại các thôn, bản ở các xã biên giới thuộc “Ðề án xây dựng nông thôn mới 29 xã biên giới tỉnh Ðiện Biên”. Ðến nay, các huyện biên giới đã tiến hành rà soát xong thực trạng xây dựng nông thôn mới của các thôn, bản và đăng ký danh sách thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020. Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu có 43 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó: huyện Ðiện Biên 10 bản, Mường Chà 7 bản, Nậm Pồ 8 bản và Mường Nhé 18 bản.

7 bản của huyện Mường Chà đăng ký xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới tại 3 xã biên giới là Mường Mươn (2 bản); Na Sang (3 bản) và Ma Thì Hồ (2 bản). Ông Lò Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Mường Mươn cho biết: UBND huyện Mường Chà đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xã triển khai thực hiện. Ðồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã rà soát thực trạng xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trình UBND huyện để huyện đăng ý với UBND tỉnh. Theo kế hoạch, đến năm 2020, xã Mường Mươn phấn đấu có 4 bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó năm 2019 có 2 bản là: Mường Mươn 1 và Mường Mươn 2. Theo kết quả rà soát, đánh giá ban đầu 2 bản này đã cơ bản đạt 10/15 tiêu chí. Khó khăn nhất hiện nay là các tiêu chí về thu nhập, điện và văn hóa. Ðối với tiêu chí thu nhập, UBND xã đang phối hợp với Chi cục thống kê huyện rà soát, thống kê để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phấn đấu cuối năm 2019 các bản đạt mức thu nhập 16,5 triệu đồng/người. Tiêu chí về điện, hiện nay chỉ còn 1 nhóm dân cư ở bản Mường Mươn 1 chưa có điện lưới Quốc gia. Từ tháng 7 đến cuối năm, UBND xã Mường Mươn sẽ nỗ lực huy động nguồn lực, lồng ghép vốn các chương trình để xây dựng bản Mường Mương 1 và Mường Mươn 2 đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện Ðiện Biên có 8 xã với 82 thôn, bản thuộc đề án theo Quyết định 1385/QÐ-TTg. Ðến nay, huyện đã hoàn thành công tác rà soát thực trạng xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản. Nhìn chung số tiêu chí bình quân của các bản này còn thấp, đạt từ 3,5 (xã Na Ư) đến 7,64 tiêu chí (Mường Pồn). Ông Chu Văn Bách, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ðiện Biên cho biết: Mặc dù số tiêu chí bình quân tại các bản còn thấp nhưng huyện Ðiện Biên phấn đấu hết năm 2020 sẽ hoàn thành 23 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong năm 2019 sẽ hoàn thành 10 thôn, bản.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận