Ðiện Biên Ðông khó hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng

08:30 - Thứ Sáu, 07/06/2019 Lượt xem: 9580 In bài viết
ĐBP - Năm 2019, huyện Ðiện Biên Ðông được tỉnh giao chỉ tiêu trồng 52ha rừng sản xuất; khoanh nuôi tái sinh 1.200ha; trồng rừng thay thế 1,51ha. Hiện nay đối với chỉ tiêu trồng rừng sản xuất và khoanh nuôi tái sinh rừng rất khó hoàn thành bởi hầu hết diện tích người dân đăng ký trồng rừng lại nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng.


Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân xã Pú Hồng.

Ðể hoàn thành chỉ tiêu giao và đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, huyện Ðiện Biên Ðông đã thành lập tổ công tác triển khai thực hiện trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng và trồng rừng thay thế. Tổ công tác phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tổ chức họp dân, tuyên truyền chính sách bảo vệ và phát triển rừng tới các cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân; vận động người dân đăng ký trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng. Nhờ đó, nhân dân tích cực hưởng ứng và đã đăng ký trồng rừng sản xuất được 76ha, tập trung ở các xã: Pú Nhi (10,7ha), Noong U (10,33ha), Chiềng Sơ (10,1ha).

Căn cứ vào danh sách và diện tích đăng ký trồng rừng sản xuất của các hộ dân, tổ công tác phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp tỉnh và UBND các xã, thị trấn rà soát và khảo sát thiết kế trồng rừng sản xuất. Tuy nhiên, sau khi rà soát, hầu hết diện tích người dân đăng ký đều nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng, vì vậy không thể thiết kế trồng rừng; chỉ một số diện tích nhỏ nằm trong quy hoạch là có thể trồng rừng. Cụ thể, trong tổng số 76ha người dân đăng ký chỉ có 5,89ha diện tích nằm trong quy hoạch rừng sản xuất và đủ điều kiện trồng rừng. Trong đó xã Pú Nhi đăng ký 10,7ha chỉ có 0,87ha đủ điều kiện; xã Noong U có 1,88ha/10,33ha đăng ký đủ điều kiện trồng rừng và xã Chiềng Sơ có 3,14ha/10,1ha đủ điều kiện trồng rừng. Còn tại các xã khác, người dân đăng ký trồng rừng nhưng nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Ðiển hình như xã Tìa Dình, năm 2019 được huyện Ðiện Biên Ðông giao chỉ tiêu trồng 2ha rừng sản xuất. Xã đã vận động người dân đăng ký trồng gần 5ha song đều nằm ngoài diện tích quy hoạch 3 loại rừng.

Ông Vũ Ngọc Hoành, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ðiện Biên Ðông cho biết: Nguyên nhân do diện tích quy hoạch rừng sản xuất trên địa bàn các xã, thị trấn chủ yếu là đất đã có rừng, chỉ còn một số diện tích đất trống nhỏ lẻ đan xen với các diện tích nương do vậy rất khó khăn cho các hộ dân xác định ranh giới quy hoạch 3 loại rừng và quy hoạch nương để đăng ký trồng rừng. Nhiều diện tích quy hoạch lâm nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, nằm xen kẽ các diện tích đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp; còn người dân thì cứ thấy đất trống là đăng ký trồng rừng. Bên cạnh đó, công tác thực hiện rà soát quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định 1208/QÐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh chưa sát thực tế, việc triển khai rà soát quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa đến tận thôn, bản; chưa sát với tâm tư, nguyện vọng của người dân dẫn đến quá trình triển khai thực hiện đăng ký trồng rừng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm từ khâu quy hoạch, rà soát quy hoạch 3 loại rừng. Ðối với khoanh nuôi tái sinh rừng, năm 2019 huyện Ðiện Biên Ðông được giao chỉ tiêu 1.200ha. Tuy nhiên đến nay người dân mới đăng ký gần 700ha, chủ yếu trên địa bàn xã: Tìa Dình (183ha); Pú Nhi (157ha); Mường Luân (124ha)... Theo ông Vũ Ngọc Hoành, do định mức hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên và bảo vệ rừng thấp (400.000 đồng/ha/năm), không đảm bảo cuộc sống từ nghề rừng nên người dân không đồng ý bỏ đất nương để khoanh nuôi tái sinh rừng. Bên cạnh đó, sản xuất lâm nghiệp có chu kỳ dài, nhưng giá thu mua gỗ thấp (khoảng 250 - 300 nghìn đồng/m3), vì vậy chưa thu hút được người dân tham gia. Trong khi đó, thời gian thực hiện trồng rừng chỉ còn gần 2 tháng nữa là kết thúc (từ tháng 5 - 7/2019).

Bài, ảnh: Quốc Huy
Bình luận