Tạo đột phá trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

14:51 - Thứ Hai, 04/03/2019 Lượt xem: 7944 In bài viết

Với trách nhiệm của cơ quan thường trực, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã có nhiều nỗ lực góp phần tạo những bước đột phá trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, cũng như Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Tại phiên họp lần thứ tư của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, với vai trò cơ quan thường trực, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thực hiện và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao, tích cực điều phối, đôn đốc các bộ, ngành triển khai các thủ tục hành chính nhằm triển khai Cơ chế một cửa quốc gia. 


Bộ Tài chính đã xây dựng và trình Thủ tướng ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia cũng như Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại. 

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực, Bộ cũng đã đôn đốc các bộ, ngành triển khai các thủ tục hành chính mới một cửa quốc gia. Bộ Tài chính cũng đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành liên quan căn cứ danh mục thủ tục hành chính đã và sẽ triển khai tại Cơ chế một cửa quốc gia, lập danh sách các thủ tục hành chính của đơn vị mình có thu phí, lệ phí.

“Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến đầy đủ của các bộ, ngành về nội dung nêu trên, đang tổng hợp và sẽ báo cáo Chính phủ những giải pháp triển khai cụ thể nội dung này trong năm 2019 nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trên cơ chế một cửa quốc gia” - Thứ trưởng Vũ Thị Mai chia sẻ.

Với kế hoạch hơn 100 thủ tục của nhiều bộ, ngành kết nối mới trong năm 2018, có thể hình dung được khối lượng, áp lực công việc mà cơ quan thường trực đã phải vượt qua. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Hải quan đã, đang xây dựng, triển khai Cổng thông tin một cửa quốc gia phục vụ kết nối xử lý thông tin với các bộ, ngành và kết nối trao đổi thông tin với các nước trong khu vực ASEAN. 

Đây là hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin lớn của Việt Nam nhằm cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ được đặt tại Trung tâm dữ liệu của Tổng cục Hải quan. 

Là đơn vị có khối lượng công việc lớn, gắn bó mật thiết với cơ quan thường trực trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, ông Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Giao thông - Vận tải) cho biết, Bộ có số lượng thủ tục kết nối một cửa quốc gia nhiều nhất trong các bộ, ngành, với 87 thủ tục.

Đến đầu tháng 12-2018, Bộ đã hoàn thành kết nối 100% thủ tục. “Quá trình phối hợp giữa Trung tâm Công nghệ thông tin với Tổng cục Hải quan diễn ra thường xuyên, các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và trong giai đoạn vận hành được xử lý nhanh chóng. 

Tổng cục Hải quan đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và duy trì sự ổn định trong vận hành Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN” - ông Lê Thanh Tùng nhận xét.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, mặc dù các bộ, ngành có nhiều nỗ lực, song vẫn còn nhiều tồn tại, trong đó có việc số lượng thủ tục hành chính triển khai mới chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy, cần phải tập trung khắc phục để góp phần đưa đất nước bứt phá, phát triển toàn diện trong năm 2019.

Với vai trò cơ quan thường trực, năm 2019, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm kết nối các bộ, ngành, nỗ lực triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại theo đúng chủ trương của Chính phủ.

P.V (Theo HNM)
Bình luận