Hội nghị chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

15:58 - Thứ Ba, 26/02/2019 Lượt xem: 9813 In bài viết

ĐBP - Ngày 26/2, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức hội nghị chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (2009 - 2019). Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động của tỉnh; đề xuất chỉ tiêu thi đua khen thưởng.

Nội dung tổng kết nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 264 - TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thể hiện trong công tác tuyên truyền cuộc vận động; việc bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp và định hướng người tiêu dùng theo Chỉ thị số 24/CT - TTg, ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quyết định số 634/QĐ - TTg, ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giai đoạn 2014 - 2020. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong phân phối, tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường; giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thị trường… làm rõ những vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân và tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động… Từ đó đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc vận động trong giai đoạn mới.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, cơ bản các đại biểu nhất trí với các nội dung, kế hoạch thưc hiện; tiêu chí thi đua khen thưởng. Một số đại biểu cho rằng, Ban chỉ đạo cần phân công rõ nhiệm vụ cho các ngành thành viên trong việc chuẩn bị các nội dung liên quan tới tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm cuộc vận động; mời doanh nghiệp trưng bày sản phẩm; làm rõ nguồn kinh phí tổ chức hội nghị…

Kết luân hội nghị, đồng chí Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, giao bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo cuộc vận động hoàn thiện các nội dung liên quan đến hội nghị tổng kết 10 năm cuộc vận động. Dự kiến hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5/2019.

Tin, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận