Bứt phá bằng giải pháp đột phá

08:47 - Thứ Năm, 21/02/2019 Lượt xem: 9200 In bài viết

ĐBP - Năm 2019, huyện Ðiện Biên Ðông xác định là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Do đó ngay từ đầu năm, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ; trong đó có việc thành lập các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. Ðây được xem là giải pháp “đột phá” để hoàn thành mục tiêu đề ra.

 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện Ðiện Biên Ðông về hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2019.

Năm 2018 đi qua tiếp tục ghi dấu ấn về sự đoàn kết, đồng lòng của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ðiện Biên Ðông trong việc khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, có một số chỉ tiêu đạt cao so với nghị quyết giao, như: Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt gần 30.000 tấn (đạt 105% kế hoạch); giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 147,2 tỷ đồng (127,4%); thu ngân sách trên địa bàn hơn 23,1 tỷ đồng (210,8%); đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 5,53% (Nghị quyết đề ra giảm trên 5,1%)... Ðây là những con số khá ấn tượng cho thấy sự định hướng đúng đắn, chủ trương kịp thời của Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ của chính quyền huyện Ðiện Biên Ðông.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019, huyện Ðiện Biên Ðông đề ra 14 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh. Ðể thực hiện hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019, một trong những giải pháp “đột phá” được huyện Ðiện Biên Ðông xác định là thành lập các tổ công tác trên các lĩnh vực, mục tiêu, nhiệm vụ. Ðây là năm đầu tiên huyện Ðiện Biên Ðông và cũng là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện. Theo đó, 8 tổ công tác được thành lập, gồm: Tổ công tác rà soát gia súc, gia cầm; tổ đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn; tổ triển khai thực hiện việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổ tăng cường giúp xã Luân Giói và các xã còn lại thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tổ triển khai thực hiện xây dựng 9 trường học đạt chuẩn quốc gia; tổ triển khai thực hiện việc trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng và trồng rừng thay thế; tổ đôn đốc, kiểm tra thực hiện chỉ số cải cách hành chính và thành lập Ban vận động người lao động đi lao động tại các công ty trong nước. Mỗi tổ công tác có ít nhất 7 người, bao gồm các trưởng, phó phòng và chuyên viên các phòng ban chuyên môn. Ví dụ, Tổ công tác tăng cường giúp xã Luân Giói và các xã còn lại hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới có nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ đạo nông thôn mới cấp xã, UBND xã triển khai hiệu quả các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Giúp cấp ủy, chính quyền xã xác định những tiêu chí và nội dung ưu tiên, trên cơ sở đó lập kế hoạch và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện đạt tiến độ theo yêu cầu; hỗ trợ xã quản lý tốt công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đồng thời rà soát và trình cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh quy hoạch kịp thời đối với các nội dung chưa phù hợp... Ðịnh kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã với UBND huyện.

Theo ông Bùi Ngọc La, Chủ tịch UBND huyện Ðiện Biên Ðông: Những năm trước, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp, như: Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; cải cách hành chính; huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; rà soát, đối chiếu lại các chỉ tiêu… Song năm 2019, việc thành lập các tổ công tác được huyện xác định là một trong những giải pháp đột phá trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Trước đây những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ phải mất nhiều thời gian mới kiến nghị được với huyện, thì bây giờ chính quyền xã có thể kiến nghị trực tiếp với tổ công tác để được tháo gỡ. Minh chứng là năm 2018 huyện đã thí điểm thành lập tổ công tác về xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mặc dù đầu năm 2018, toàn huyện vẫn còn 10 xã dưới 5 tiêu chí nông thôn mới (nhiều nhất tỉnh) nhưng đến cuối năm 2018 chỉ còn 1 xã dưới 5 tiêu chí.

Nhằm tạo động lực cho các xã, thị trấn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà UBND huyện và HÐND xã giao năm 2019, UBND huyện đã tổ chức cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ký cam kết hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Nếu xã nào không đạt chỉ tiêu đã giao thì trong năm không được xét bất kỳ hình thức khen thưởng nào, trong đó trách nhiệm lớn nhất thuộc về người đứng đầu.

Tin tưởng rằng với những giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; tinh thần phấn đấu, quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cả nhiệm kỳ sẽ sớm hoàn thành.

Văn Tâm
Bình luận

Tin khác