Hướng đi mới trong hỗ trợ phát triển cây ăn quả

09:54 - Thứ Tư, 23/01/2019 Lượt xem: 9257 In bài viết

ĐBP - Năm 2018, UBND tỉnh ban hành quy định mới, chỉ đạo việc hỗ trợ phát triển cây ăn quả theo liên kết chuỗi giá trị. Ðây là cách làm mới, hạn chế những khuyết điểm theo hình thức hỗ trợ trước đây, mở ra hướng đi mới trong phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh.

 

Người dân xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo) chăm sóc vườn cây ăn quả trồng theo chuỗi liên kết.

Năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 9 dự án liên kết sản xuất áp dụng trong giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh. Ðến nay, chủ đầu tư, đơn vị chủ trì và các bên tham gia dự án đã hoàn tất các thủ tục giải ngân, triển khai nội dung hỗ trợ theo dự án liên kết chuỗi được phê duyệt. Toàn tỉnh hỗ trợ phát triển tập trung 168,2ha cây ăn quả, gồm các loại như: Bưởi da xanh, vú sữa, xoài Ðài Loan, nhãn chín muộn, bưởi Diễn… tập trung tại các huyện: Ðiện Biên, Mường Chà, Tuần Giáo, Mường Ảng.

Bà Mai Thị Trang, Trưởng phòng Quản lý Kinh tế nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Ngày 26/3/2018, UBND tỉnh ra Quyết định số 14/QÐ-UBND Ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện một số nội dung theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các huyện có định hướng phát triển cây ăn quả phải triển khai dự án hỗ trợ cây ăn quả theo liên kết chuỗi giá trị - hình thức liên kết khép kín từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Quy định mới này đã loại bỏ cơ bản khuyết điểm của các hình thức hỗ trợ cũ. Ví dụ trước đây, hỗ trợ cây ăn quả là hình thức hỗ trợ 1 lần, trồng phân tán; các yếu tố như: Chất lượng cây giống, quy trình kỹ thuật và đầu ra sản phẩm chưa được đảm bảo, dẫn tới hiệu quả thấp. Với hình thức hỗ trợ theo liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp thì một dự án chỉ được phê duyệt khi đảm bảo các quy định bắt buộc về quy mô, hình thức hỗ trợ trồng tập trung và phải đủ các thành phần: Chủ đầu tư, đơn vị chủ trì, đối tượng thụ hưởng, đơn vị cung cấp đầu vào và đơn vị bao tiêu sản phẩm.

Năm 2018, bằng kinh phí sự nghiệp của Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, huyện Mường Ảng triển khai hỗ trợ trồng cây ăn quả theo liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp với quy mô hỗ trợ tối đa 45ha/dự án; hỗ trợ hộ gia đình tối đa 4ha/hộ, tối thiểu 0,1ha/hộ. Ðến nay, huyện đã triển khai được 1 dự án, với tổng diện tích 44,9ha, trong đó: Bưởi da xanh 9,3ha và xoài Ðài Loan 35,6ha. Ông Lường Văn Thoạn, Chủ tịch UBND xã Ẳng Tở cho biết: Áp dụng quy định mới của UBND tỉnh, UBND xã đã tổ chức cho người dân đăng ký rồi kiểm tra, rà soát; kết quả chỉ có 2 hộ trên địa bàn đáp ứng đủ các điều kiện tham gia dự án. Năm 2018, xã Ẳng Tở được giao kế hoạch hỗ trợ 5ha cây ăn quả; quá trình thực hiện, người dân đối ứng thêm, nâng tổng diện tích thực hiện đạt 6,7ha. Ðến nay, vườn cây ăn quả đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng cho biết: Sau  khi có quyết định phân bổ vốn của UBND tỉnh, UBND huyện Mường Ảng đã thành lập tổ công tác, trong đó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị chủ trì rà soát, xác định khu vực để phát triển cây ăn quả và tổ chức cho người dân đăng ký. Sau đó, huyện đăng phát công khai trên hệ thống thông tin đại chúng để mời gọi các đơn vị có nhu cầu tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị. Dự án hỗ trợ cây ăn quả theo hình thức liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp của huyện có 4 thành phần tham gia, gồm: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (chủ đầu tư); người dân; đơn vị cung ứng cây giống và đơn vị bao tiêu sản phẩm. Mỗi thành phần tham gia có vai trò và trách nhiệm cụ thể. Riêng đối với đơn vị cam kết bao tiêu sản phẩm phải xác định và thống nhất với chủ đầu tư, người dân tham gia dự án mức giá sàn của sản phẩm. Nếu giá thị trường cao hơn giá sàn, đơn vị thu mua theo giá thị trường, trong trường hợp giá thị trường thấp hơn thì vẫn phải mua với mức giá sàn đã ký kết.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác