Chi cục Thuế huyện Tủa Chùa

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế trên địa bàn

09:52 - Thứ Tư, 23/01/2019 Lượt xem: 7575 In bài viết

ĐBP - Năm 2018, Chi cục Thuế huyện Tủa Chùa được dự toán giao thu ngân sách trên địa bàn 13,5 tỷ đồng. Là huyện nghèo, điều kiện KT-XH kém phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân còn nhiều khó khăn; nguồn thu chủ yếu dựa vào đầu tư xây dựng cơ bản. Những nguyên nhân trên đã làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu thuế của đơn vị. Trong năm qua, bằng nhiều giải pháp và nỗ lực của cán bộ, công chức Chi cục Thuế huyện trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp thu, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch thu ngân sách được giao.

Ông Phạm Thanh Tĩnh, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Tủa Chùa cho biết: Ðến hết tháng 12/2018 đơn vị thu ngân sách trên địa bàn hơn 16 tỷ đồng, đạt 116% dự toán giao. Kết quả này đã góp phần tích cực vào hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện.

Ðể có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thu các loại thuế: thu nhập doanh nghiệp, tài nguyên, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, môn bài, đấu giá đất, sử dụng đất, lệ phí trước bạ, phí lệ phí... để hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu. Chi cục Thuế huyện nắm chắc nguồn thu là 810 hộ sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ, thương mại, 30 doanh nghiệp tư nhân, 8 doanh nghiệp Nhà nước, 5 hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương. Phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện quản lý thu thuế thu nhập cá nhân, tài nguyên, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước. Số tiền thu các loại thuế này không lớn nhưng việc tận thu góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế trước pháp luật. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chế độ, chính sách pháp luật của Ðảng, Nhà nước về thuế tới các tổ chức, cá nhân trong diện nộp thuế. Cải cách thủ tục hành chính trong giao dịch lĩnh vực thuế, linh hoạt trong thực hiện thu thuế, phối hợp với các cơ quan, ngân hàng, kho bạc, Phòng Tài chính và Kế hoạch, các chủ đầu tư, thu đúng, thu đủ, kịp thời với các trường hợp nợ đọng chây ỳ thuế.

Ông Vũ Văn Hồ, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Vinh Hồ cho biết: Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp dân dụng, mấy năm gần đây do đầu tư công xây dựng cơ bản trên địa bàn giảm, doanh nghiệp thiếu việc làm, doanh thu giảm. Tuy khó khăn, nhưng hiểu biết về trách nhiệm nghĩa vụ thuế với Nhà nước nên doanh nghiệp hàng năm nộp đủ, nộp đúng kỳ hạn. Chị Phan Thúy Hà kinh doanh tạp hóa ở chợ thị trấn Tủa Chùa tâm sự: Là một trong số thương nhân có doanh số cao, hiệu quả, gia đình tôi chấp hành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước; thường xuyên nộp đúng kỳ hạn, nộp đủ theo quy định của Luật Thuế.

Bám sát nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển KT-XH của huyện, dự toán giao thu ngân sách trên địa bàn của HÐND huyện, Cục Thuế tỉnh giao; Chi cục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt nhiệm vụ thu và tuyên truyền phổ biến chế độ, chính sách thuế tới cộng đồng dân cư, tổ chức cá nhân; do đó năm 2018 Chi cục Thuế huyện Tủa Chùa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn; góp phần đảm bảo cân đối thu chi ngân sách của huyện, phát triển KT-XH địa phương. 

Bảo Khánh
Bình luận

Tin khác